Rekruttere innen Bygg

Konkurransen om kandidatene har økt i takt med økt aktivitet innen infrastruktur og byggebransjen. Dette medfører at kandidatene blir mer og mer bevisste på hvilke muligheter som finnes, de forstår sin verdi og stiller andre krav til sine arbeidsgivere og ansettelsesformer. Dessuten er de passivt arbeidssøkende. De kan tenke seg å bytte – men bare hvis de finner noe bedre.

av kandidatene innen bygg kan tenke seg å gå videre i karrieren dersom de finner noe som er bedre. De søker imidlertid ikke aktivt etter arbeid selv.

85%

Vi jobber med rollene plassjef, prosjekteringsleder, bygningsplanlegger, anbudsingeniør, prosjektledelse og mye mer

Når våre kunder møter de nye utfordringene, stilles det krav til andre metoder, prosesser og en fornyet tenkemåte. Det gjelder å være proaktiv og betrakte rekruttering på årsbasis i stedet for stykkevis for å rekruttere innen bygg. Kandidater bytter bare jobb når timingen er riktig for dem. Derfor jobber våre mest fremgangsrike kunder med rekruttering kontinuerlig og fortløpende.

Tilstrømningen av kandidater skal være tilpasset årets totale rekrutteringsbehov. Har dere hatt en tilstrømning av riktige kandidater de siste tre månedene som møter deres samlede rekrutteringsbehov for dette året? Vi hjelper våre kunder med å skape forutsetningene som kreves for å oppnå fremgang.

Vi jobber rolletilpasset med hvert oppdrag

Vi jobber med entreprenører, bestillere og konsulentfirmaer. Vi har bygd opp vårt nettverk, vår kompetanse og vår database over flere år. Se eksempel for å se hvordan vi arbeider rolletilpasset med ulike typer rekruttering.

Så har vi hjulpet andre

Økt bygging, men mangel på kompetanse

Rambøll og deres byggavdeling fikk stadige henvendelser fra kunder, men manglet den nødvendige kompetansen. I perioden mellom 2015 og frem til i dag har det vært et sterkt marked for teknologikonsulenter. Det var stor etterspørsel etter bygg- og anleggstjenester fra private og offentlige kunder ettersom boliger, næringseiendommer og industrier måtte bygges i høyt tempo for… Read more

Kortsiktig behov omgjort til langsiktig plan for Betonmast

Da Betonmast landet sine første svenske prosjekter, var det behov for raskt å ansette anleggsledere, bygningsingeniører og arbeidsledere. Da Betonmast skulle gjennomføre sitt første prosjekt i Sverige, var det fortsatt et stort behov for å ansette en rekke viktige roller. Det var viktig å øke antallet kandidater som var klare for intervjuer, som hadde de… Read more

Bouvet samarbeider med Worko for å nå de skarpeste kandidatene

Etterspørselen etter kompetanse innen IT er stor – samtidig som de beste talentene vanligvis allerede er i gode og trygge jobber. IT-konsulentselskapet Bouvet samarbeider med Worko for å tiltrekke seg de beste kandidatene ved hjelp av proaktiv rekruttering. Les vår suksesshistorie sammen her. – IT-kompetanse er en arbeidskraft som er svært attraktiv, og vi konkurrerer… Read more