Rekruttering innen bygg og anlegg i Trondheim og Trøndelag

Vi i Worko er eksperter på rekruttering innen bygg- og anleggsbransjen. Er du i Trondheim eller Trøndelag og har behov for kompetanse innen denne bransjen, hjelper vi deg. Vår tilnærming til rekruttering er basert på strategisk kompetansetilførsel, som handler om å være proaktiv i rekrutteringen. Du bør ikke rekruttere stykkevis, men heller kontinuerlig. Det er stor konkurranse etter spesialister innen bygg og anlegg – dra derfor nytte av vår tilnærming til rekruttering og finn din neste medarbeider lettere. 

Worko er ditt rekrutteringsbyrå i Trondheim og Trøndelag 

Selv om det er utfordrende å finne riktig kompetanse til ditt behov, utnytter vi vårt store nettverk i Trondheim for å finne din nye kollega. Våre tjenester er dessuten landsdekkende, som innebærer at vi rekrutterer både i Oslo og Bergen, men også at vi leter etter kvalifiserte kandidater fra hele landet. Det er ikke nødvendigvis i Trøndelag at du finner den personen som passer naturlig inn på din arbeidsplass. Vi hjelper deg med å utvide søket. 

Uansett hvor kandidatene befinner seg, er det viktig å være kreativ og engasjert i rekrutteringsprosessen. Du må framstå som en attraktiv arbeidsplass, ettersom kandidatene vet at det er høy etterspørsel etter dem. Vi kjenner dessuten markedet i Trondheim og kan utforme strategiske planer spesifikt for dine behov. 

Slik fungerer rekrutteringsprosessen sammen med Worko 

Når du samarbeider med oss får du tilgang på flere redskaper for en mer effektiv rekrutteringsprosess. Innenfor hvert trinn i prosessen, tar vi i bruk vår ekspertise og vurderer kontinuerlig hvordan den best kan utnyttes i ditt tilfelle. Det er alltid mulig å tilpasse planen til din situasjon, slik at vi sammen best utnytter våre ressurser. Sammen legger vi en strategisk plan for hvordan du skal rekruttere din neste kollega. 

Få en rask introduksjon i hvordan vår rekrutteringsprosess ser ut i praksis: 

  • Workshop

Vi starter alltid med en workshop, der vi kommuniserer forventninger og ønsker. Vi analyserer din bedrift for å ha de beste forutsetningene for å lykkes med rekrutteringen. 

  • Kartlegging

Etter workshopen, kartlegger vi hvilken målgruppe du sikter deg inn på. Vi vil definere en ideell kandidat, fordi dette gir oss en pekepinn for hvordan vi skal rekruttere og kvalifisere kandidater. 

  • Finne, kontakte og videreføre 

Som nevnt leter vi etter kandidater i hele landet, ikke bare i Trondheim. Du finner kanskje personen med de riktige egenskapene eller den ønskede utdanningsbakgrunnen i Oslo eller Bergen. Kandidater i bygg- og anleggsbransjen er hva vi kaller passivt arbeidssøkende, som innebærer at de er åpne for å bytte jobb, men kun hvis de blir tilbudt noe bedre. Derfor bruker vi mye tid på informere kandidatene om hva din arbeidsplass tilbyr. Vi følger opp og er i kontinuerlig kontakt med dem. 

  • Kvalifisere kandidater

Vi lager et utvalg av kandidater som er best kvalifiserte til stillingen – det er kun disse vi viderefører til deg og anbefaler å invitere til intervju. 

  • Avtale og gjennomføre intervjuer 

Det er som regel deg og dine kolleger som gjennomfører jobbintervjuene. Vi hjelper gjerne med å innkalle til samtaler, og er alltid tilgjengelige hvis dere har spørsmål. 

  • Rådgivning og oppfølgning 

Vi følger opp etter intervjuene og rådgir dere om hvem som den beste kandidaten. Det er tross alt vårt mål at dere skal sitte igjen med den beste medarbeideren. 

Selv om dette er en prosedyre for rekrutteringsprosessen, gjør vi nødvendige endringer. Vi ønsker å gjøre rekrutteringsprosessen enklere og mer effektiv for deg, og prioriterer derfor alltid å støtte deg under prosessen. 

Strategisk rekruttering av bygg-kompetanse

Vi i Worko er en tredjepart mellom deg og kandidaten, og har derfor tilgang på verdifull informasjon. Denne er sentral for å lykkes i rekrutteringsprosessen. Det er viktig å huske på at i bygg- og anleggsbransjen, er det ikke deg som sitter med alle kortene – kandidaten stiller også høye krav til deg. Derfor er vår tilnærming basert på strategisk kompetansetilførsel. Vi ønsker at du fortløpende møter kandidatene, og vi sørger for det er et samsvar mellom rekrutteringsbehov og rekrutteringsprosess. 

Vi hjelper deg blant annet med å tilpasse jobbintervjuet kandidatens bakgrunn og interesser. Dette er et enkelt grep for å oppnå målet vårt, som er å posisjonere deg som en attraktiv arbeidsgiver. For oss er ikke det eneste målet å rekruttere den riktige kandidaten, det handler også om å samle kunnskap som du kan ha nytte av i etterkant. Derfor innhenter vi feedback fra kandidater, som kan fortelle oss hvordan de opplevde arbeidsmiljøet i bedriften. Deres inntrykk av arbeidsplassen er verdifull, fordi du kan bruke denne informasjonen til å forbedre deg. Slik stiller du sterkere neste gang du skal finne en ny kollega. Dette er et tydelig eksempel på hvordan rekruttering gir merverdi til virksomheten din.  

Lær mer om hvordan vi støtter deg under rekrutteringsprosessen. 

Finn din neste prosjektleder eller tekniker sammen med oss 

Bygg- og anleggsbransjen er bred og det man skal fylle mange oppgaver i et prosjekt. Det er derfor sannsynlig at du må finne mange spesialister til forskjellige roller i bedriften din. Vi hjelper deg med å ansette prosjektledere, kalkulatører, konsulenter og rørleggere – og mange flere. Dette rekrutteringsbyrået legger inn innsats på å rekruttere de aller beste kandidatene. 

Worko er stolte av å kunne hjelpe firmaer Norge rundt og bidra inn til noe som er avgjørende for at bedriften lykkes – dyktige medarbeidere spiller tross alt en nøkkelfunksjon i veksten til selskapet. Vi kommuniserer dessuten til kandidater hvorfor ditt firma er et fint sted å jobbe. Dette gir firmaet et godt rykte og kan tiltrekke andre fremtidige medarbeidere. Rekruttering med Worko er altså en langsiktig investering i eget firma. Sammen med oss, kan du fortsette å gjøre hva du gjør best – å drifte firmaet ditt – og overlate rekrutteringsansvaret til oss. 

Start samarbeidet med Worko i dag 

Vi i Worko står klare til å hjelpe deg. Vår ekspertise i rekruttering innenfor bygg- og anleggsbransjen er i toppklasse – og vår dedikasjon til dine forretningsmål er uvurderlig. Vær mer proaktiv og strategisk i din rekruttering fra og med i dag, og samarbeid med oss for å finne din neste kollega. 

Kontakt oss her, eller utfyll kontaktskjemaet nedenfor, hvis du foretrekker at vi skal gripe fatt i deg.