Rekrutteringsbyrå i Oslo innen bygg og anlegg

Rekruttering innen bygg og anlegg er aktuelt over hele landet og særlig i hovedstaden. Oslo er en voksende by og etterspørselen etter kompetanser innen bygg og anlegg er stigende. Det er mange og flere store byggeprosjekter på tvers av byen, som gir forskjellige utfordringer, blant annet til arbeidskraft. Vi i Worko hjelper deg med å fylle behovet for dyktige spesialister, til tross for at det er stor konkurranse om dem i Oslo. I et samarbeid med Worko står du sterkere, fordi vi tar i bruk vår solide verktøykasse for å tiltrekke din nye kollega. 

Vi har innsikt i etterspørselen for bygg-kompetanse i Oslo

Konkurransen etter kompetanse fra byggebransjen har vokst i tråd med byggeprosjektene i Oslo. Det er både flere og større prosjekter gående i Oslo, som krever nye og bedre kompetanser. Infrastrukturen blir mer og mer komplisert, og man trenger kunnskap og ferdigheter for å utføre oppgavene korrekt. Spesialistene innenfor bygg og anlegg kjenner situasjonen godt, og vet derfor at deres kompetanser er høyt etterspurt. De stiller derfor krav til arbeidsgiver og arbeidsform. 

Vi i Worko har et stort nettverk av potensielle kandidater. Siden 2011 har dette kontinuerlig vokst. Vi har derfor tilgang på en stor gruppe mennesker, som kan passe inn på din arbeidsplass. I samarbeid med oss får du dessuten et fortrinn i rekrutteringen. Vi fungerer nemlig som ledd mellom deg og kandidaten, og har opplysninger som du ikke kan få på egen hånd. Vårt fokus er alltid deg, og vår innsats er derfor basert på hvilke behov du har og hvem som best besvarer disse. 

I vår rekrutteringsblogg kan du lese mer om rekruttering innen bygg og anlegg.

Rekruttering innen bygg og anlegg i Oslo 

Det er viktig å være proaktiv i rekrutteringen. Dette innebærer å alltid ha et øye for utviklingen på markedet og i bransjen, og anse rekruttering som en kontinuerlig og årlig prosess. Unngå å gjøre feilen mange gjør, som er å kun rekruttere ved behov. Framfor å rekruttere stykkevis, bør du stole på vår tilnærming. Den er basert strategisk kompetansetilførsel, som er proaktivt, kostnadseffektivt og velfungerende. 

Våre rekrutteringstjenester er fleksible og skreddersydde

Vi i Worko er eksperter på å rekruttere innen bygg og anlegg. I samarbeidet med oss kartlegger vi ditt behov, leter etter og kontakter kandidater, og rådgir deg etter intervjuene. Selv om vi følger en prosedyre, er våre tjenester alltid tilpasningsdyktige. Vi skreddersyr alle løsninger til din bedrift og den situasjonen du befinner deg i. I Oslo er det for eksempel ofte mange kompliserte prosjekter, som krever ulike kompetanser. Uansett hvor i Norge du befinner deg, om det er i Bergen eller Trondheim, bruker vi mange ressurser for å rekruttere den riktige lagspilleren til ditt lag. 

Samarbeid med Worko om rekruttering 

Når du samarbeider med Worko, hjelper vi deg i hele rekrutteringsprosessen. Fordi vi kjenner bransjen godt, kan vi ta en vurdering av dine behov i forhold til målgruppen og situasjonen på markedet. Vi gir deg opplysninger om etterspørsel, arbeidsledighet og krav fra arbeidsmarkedet, og kan derfor levere et godt utvalg av kandidater. 

Mange av kandidatene har for eksempel høye krav til lønn i Oslo. Det er dyrere å bo og leve i Oslo, som resulterer i økte krav til deg. Rekruttering i store byer må alltid ta hensyn til slike variabler. Vi i Worko hjelper deg med å posisjonere deg som en attraktiv arbeidsplass, slik at de beste kandidatene reelt vurderer ditt tilbud.   

Vi rekrutterer kompetanse innen bygg i Oslo 

Vi er vant med å rekruttere til mange ulike stillinger, og i byggebransjen finnes det mange behov å besvare. I tillegg til et stort nettverk av potensielle kandidater, har vi en verktøykasse som du bør benytte deg av for å nå målsettingene dine. Dyktige kolleger er avgjørende for at din bedrift skal lykkes. Stol på oss og la oss finne spesialister for deg – vi er tross alt eksperter på rekruttering innen bygg og anlegg

Få en oversikt over noen av stillingene vi rekrutterer til i Oslo: 

  • Anleggsleder i Oslo
  • Byggingeniør i Oslo
  • Prosjektleder i Oslo
  • Arkitekt i Oslo
  • Geotekniker i Oslo
  • Oppdragsleder i Oslo
  • Konstruktør i Oslo
  • Miljøteknikker i Oslo
  • Arbeidsleder i Oslo
  • Prosjekteringsleder i Oslo

Landsdekkende rekrutteringstjenester 

Trenger du et dyktig rekrutteringsbyrå i Oslo? Worko hjelper deg med tilpasningsdyktige og solide tjenester – vi støtter under hele rekrutteringsprosessen. Vi hjelper deg også i Bergen, Trondheim eller hvor enn du befinner deg i Norge. Våre tjenester er landsdekkende. Selv om du befinner deg i Oslo, er det ikke nødvendigvis her du finner de best kvalifiserte kandidatene. Vi sørger for at din arbeidsplass framstår så attraktiv, at spesialister fra hele Norge ønsker å jobbe sammen med deg. Dette er et eksempel på hvordan våre rekrutteringsinnsatser bidrar til å skape merverdi i bedriften din. Jo flere som hører om bedriften din, desto større navn bygger du. Gjennomtenkt rekruttering kan derfor bidra til å skalere virksomheten din. 

Bygg-rekruttering i Oslo sammen med Worko

I Oslo bruker vi vårt store nettverk til å rekruttere din neste kollega. Vår verktøykasse, bestående av en strategisk tilnærming til rekruttering og tilpassede løsninger, bidrar til en effektiv og sømløs rekrutteringsprosess. Selv om kandidatene vet at det er høy etterspørsel etter deres kompetanser innen bygg og anlegg, hjelper vi deg med å framstå som en god arbeidsplass. Stol på vår ekspertise i rekruttering innen denne bransjen. 

Ta kontakt med oss i dag for å snakke om ditt rekrutteringsbehov. 

Du kan utfylle kontaktskjemaet nedenfor, hvis du heller foretrekker at vi skal kontakte deg,