Rekruttering innen bygg og anlegg i Bergen 

Worko hjelper deg med å rekruttere nye kolleger med kompetanse innen bygg og anlegg i Bergen. Leter bedriften din etter en spesialist innen bygg og anlegg, for eksempel en elektriker eller prosjektleder, tilbyr vi fleksible og solide tjenester. Vår tilnærming til rekruttering er strategisk og proaktiv, og alltid basert på dine behov. Det er avgjørende å benytte seg av vår ekspertise i Bergen, hvor konkurransen etter de best kvalifiserte kandidatene er stor. La oss hjelpe deg med å finne nye medarbeidere som vil hjelpe deg med å skalere virksomheten din. 

Worko – ditt rekrutteringsbyrå i Bergen 

Vi kjenner markedet i Bergen godt, og har et solid overblikk over bransjen og etterspørselen etter spesialister innen bygg og anlegg. Worko er eksperter på rekruttering innen bygg og anlegg, og vi baserer innsatsen vår på et stort nettverk av potensielle kandidater. Kandidatene vet selv at de er ettertraktet, som innebærer at de stiller høye krav til deg og din virksomhet. Derfor er vår innsats bred. Vi ser etter kvalifiserte kandidater på tvers av Bergen – og Norge. Vi rekrutterer landsdekkende og er til stede i blant annet Oslo og Trondheim. Det er jo ingen garanti for du finner den kandidaten du trenger i Bergen – derfor bør du samarbeide med Worko, vi utnytter vårt store nettverk for å kunne rekruttere mer effektivt. 

Rekruttering av bygg-kompetanse i Bergen 

Spesialister i bygg og anlegg velger kun å bytte jobb hvis de blir tilbudt en bedre stilling. Man kaller dem passive jobbsøkere. Det er derfor avgjørende at du framstår som en attraktiv arbeidsplass og framhever alle fordelene du tilbyr. Sammen med Worko kan vi utarbeide en plan for dette. Vår rekrutteringsprosess er solid, der vi støtter deg gjennom alle trinnene fra kartlegging av behov til endelig ansettelse. Vi rådgir deg gjennom hele prosessen og ivaretar dine interesser. Du kan derfor stole på at vi bruker tiden din effektivt og at din rekruttering forblir en langsiktig investering i egen bedrift. 

Velfungerende rekruttering sammen med Worko

I samarbeid med oss i Worko, tar vi utgangspunkt i en strategisk plan for den mest effektive rekrutteringen av kompetansen du trenger. Det starter alltid med workshop, der vi analyserer ditt behov og kartlegger hvilke kompetanser du har bruk for. Vi gir en oversikt over situasjonen på arbeidsmarkedet og i bransjen, og hjelper med stillingsutlysning. Vi kvalifiserer dessuten kandidatene og inviterer de aller beste til intervjuer. I etterkant av samtalene, som du holder på egen hånd, diskuterer vi hvem som presterte best. Vi er alltid tilgjengelige for råd og sparring. 

Les om erfaringer og kundesaker i vår rekrutteringsblogg. 

Oversikt over stillingene Worko rekrutterer til 

Den riktige kompetansen er avgjørende for at din bedrift kan levere på de oppgavene dere har. Gode kolleger er ofte nøkkelen til gode resultater, og deres bidrag er verdifull for veksten av firmaet. Dra nytte av vårt store nettverk av spesialister innen bygg og anlegg – det er slik du finner nøkkelkompetansen du trenger, for å kunne heve ditt konkurransefortrinn på markedet. Nedenfor er en liste over noen av stillingene vi i Worko rekrutterer til: 

  • Anleggsleder i Bergen
  • Byggingeniør i Bergen
  • Prosjektleder i Bergen
  • Arkitekt i Bergen
  • Geotekniker i Bergen
  • Oppdragsleder i Bergen
  • Konstruktør i Bergen
  • Miljøteknikker i Bergen
  • Arbeidsleder i Bergen
  • Prosjekteringsleder i Bergen

Ekspertise og fleksibilitet sammen med Worko 

I Worko kombinerer vi vår ekspertise i rekruttering med innsikt i bygg- og anleggsbransjen. Vi kjenner bransjen godt og hvilke forutsetninger man har for å lykkes med rekruttering i Bergen. Det er for eksempel annerledes å rekruttere i Bergen enn i Oslo, fordi det er en mindre by. Det er likevel mange prosjekter i Bergen som gir stor etterspørsel etter spesialister. Behovet for velfungerende infrastruktur er viktigere enn noen gang, og sammen med oss rekrutterer du strategisk og funksjonelt. 

Strategisk kompetansetilførsel handler om å rekruttere kontinuerlig og proaktivt, og bevege deg vekk fra en stykkevis rekruttering. Stykkevis rekruttering er å rekruttere ved behov, som lett kan føre til forhastede beslutninger. Feilrekruttering er kostbart – både økonomisk, sosialt og ressursmessig. Du ønsker å investere i noen som bidrar produktivt til firmaets vekst, og du bør derfor tenke på rekruttering som noe som gir merverdi til virksomheten din. Hvis du bruker tid på å posisjonere deg som en god arbeidsgiver med et blomstrende arbeidsmiljø, vil ryktene spre seg og flere vil ønske å jobbe sammen med deg. Rekruttering er altså mer enn bare én ansettelse. 

Ditt rekrutteringsbehov er vår prioritet 

Det er utfordrende å rekruttere innen bygg og anlegg i Bergen og på tvers av landet. De flinkeste kandidatene har ofte allerede en jobb, og er kun villige til å bytte hvis de får tilbudt noe bedre. 85 % er faktisk villige til å bytte jobb, som betyr at det er stort potensial, men det forutsetter de riktige forventningene. Sammen med Worko får du tilgang på en velfungerende tilnærming til rekruttering, et stort nettverk i Bergen og Norge, samt ekspertise innen rekruttering og innsikt i bransjen. 

Anse rekruttering som en investering i din egen virksomhet og benytt deg av våre rekrutteringstjenester. Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi jobber. Du kan også fylle ut kontaktskjemaet nedenfor, hvis du foretrekker at vi skal gripe fatt i deg.