Rekruttere de mest egnede kandidatene – Ikke bare de som tilfeldigvis er tilgjengelige

Bransjen utvikler seg raskt og for å lykkes med å tiltrekke seg de rette kandidatene er det viktig å tilpasse deres rekrutteringsmetode.

På Worko jobber vi med kandidater innen IT og bygg. 80 % av den kandidatbasen består i dag av passive kandidater. Her snakker vi om viktigheten av å bygge en pipeline av passive kandidater for at du skal lykkes med talentanskaffelsen innen IT og bygg.

Worko tiltrekker seg passive kandidater gjennom vårt store nettverk, datadrevne arbeidsmetoder og kontinuerlig kontakt med kandidatene – på deres premisser. Vi har en løpende dialog med kandidater for å finne ut hva slags jobb de leter etter og passer for – men også for å holde oss oppdatert om hva som er god timing for kandidaten.

Rekruttere de mest egnede kandidatene, ikke bare de som tilfeldigvis er tilgjengelige.

Å ha kompetanse tilgjengelig både på lang sikt og når behovet plutselig oppstår: vi kaller dette strategisk kompetansetilførsel. La oss sette opp en kandidatbase som matcher dine årlige kompetansebehov. Resultatet: du rekrutterer de mest egnede kandidatene, ikke bare de som tilfeldigvis er tilgjengelige.