Rekruttere de mest egnede kandidatene – Ikke bare de som tilfeldigvis er tilgjengelige

Bransjen utvikler seg raskt og for å lykkes med å tiltrekke seg de rette kandidatene er det viktig å tilpasse deres rekrutteringsmetode.

På Worko jobber vi med kandidater innen IT og bygg. 80 % av den kandidatbasen består i dag av passive kandidater. Her snakker vi om viktigheten av å bygge en pipeline av passive kandidater for at du skal lykkes med talentanskaffelsen innen IT og bygg.

https://www.youtube.com/watch?v=58LT-1VXx8Q

Worko tiltrekker seg passive kandidater gjennom vårt store nettverk, datadrevne arbeidsmetoder og kontinuerlig kontakt med kandidatene – på deres premisser. Vi har en løpende dialog med kandidater for å finne ut hva slags jobb de leter etter og passer for – men også for å holde oss oppdatert om hva som er god timing for kandidaten.

Rekruttere de mest egnede kandidatene, ikke bare de som tilfeldigvis er tilgjengelige.

Å ha kompetanse tilgjengelig både på lang sikt og når behovet plutselig oppstår: vi kaller dette strategisk kompetansetilførsel. La oss sette opp en kandidatbase som matcher dine årlige kompetansebehov. Resultatet: du rekrutterer de mest egnede kandidatene, ikke bare de som tilfeldigvis er tilgjengelige.