Rekruttere Bygningsingeniør

Jag hjälper dig rekrytera er nästa bygningsingeniører!
Snakk med Christian

Bygningsingeniøren spiller en avgjørende rolle i byggeprosjektet, og de jobber på mange forskjellige områder. Rekruttere din neste bygningsingeniør her. 

Bygningsingeniører fører tilsyn med store byggeprosjekter. De inspiserer prosjekttegninger og -utforminger, administrerer prosjektplaner og ressurser, og de utfører kostnadsberegninger. Som sivilingeniører kan deres spesialkompetanse brukes i en rekke byggeprosjekter, blant annet kommersielle bygg, flyplasser, broer, tunneler eller avløpsanlegg. Det er viktig å ta hensyn til bygningsingeniørens lederpotensial, da de ofte er bedriftens fremtidige ledere.

Ingeniører har en forholdsvis lang utdanning. Det er absolutt en attraktiv utdanning, men også krevende, noe som betyr at mange studenter hopper av underveis. Boligbyggingen har pågått i høyt tempo de siste årene, en utvikling som forventes å fortsette. Det betyr at behovet for sivilingeniører i byggebransjen fortsatt vil være stort.

Det er utfordrende å komme i kontakt med erfarne bygningsingeniører og prosjektingeniører som er interessert i å bytte arbeidsgiver, da de fleste allerede jobber med prosjekter som først avsluttes lenger frem i tid. Worko har rekruttert bygningsingeniører til noen av Nordens største byggeselskaper.

Les om rekruttering av anbudsingeniør.

For å lykkes har vi tilpasset oss dagens rekrutteringsklima. Vi ligger ett skritt foran tradisjonell rekruttering, da vi kun bruker proaktive metoder for å levere de riktige kandidatene. Vi støtter bedrifter i det strategiske arbeidet med å tilpasse ressursene og rekrutteringen etter deres vekstplan.

3 tips for å rekruttere byggningsingeniører 

  1. Jobb proaktivt med rekruttering 
    I dag er det viktig å rekruttere proaktivt, ut fra det behovet du vet vil oppstå. Tidligere kunne byggefirmaer starte rekrutteringen når behovet oppsto, og kandidatene takket ofte ja til jobbtilbudet. Dette er vanskeligere i dag, hvor konkurransen om kompetanse har økt betydelig. Proaktiv rekruttering skaper betydelig bedre forhold enn hvis man er ute i siste øyeblikk. 
  2. Se på det årlige kompetansebehovet for arbeidsledere innen bygg og anlegg
    Hvor langt inn i fremtiden bør du planlegge å være proaktiv nok i rekrutteringen av byggingeniør i bygg og anlegg? Vi i Worko anbefaler at du ser minst ett år frem i tid. Vær strategisk og ta hensyn til prosjekter, leveranser og eventuelle endringer innen bedriften, avdelingen eller forretningsområdet. På denne måten kan vi finne ut hvordan det generelle behovet vil se ut, og vi kan sikre at selskapet får en jevn strøm av gode kandidater gjennom hele året.
  3. Hold jevnlig kontakt med kandidatene
    En forutsetning for å rekruttere proaktivt er å sikre at det allerede er klare kandidater som kan begynne å jobbe når behovet oppstår. Dette sikrer vi ved å ha kontinuerlig kontakt med en rekke kandidater. Når vi er i kontakt med dem, kartlegger vi også tilgjengeligheten deres. En potensiell kandidat kan være midt i et prosjekt, eller har nylig skiftet jobb, og er kanskje ikke interessert i å bytte arbeidsplass akkurat nå. Derimot kan det være aktuelt når prosjektet er ferdig, eller når kandidaten har jobbet et par år på den nye arbeidsplassen. Vi i Worko har oversikt over når interessante kandidater kan vurdere å bytte jobb – enten det er et par måneder eller et par år frem i tid.

Worko er allerede i kontakt med en rekke byggingeniører som kan vurdere å bytte jobb nå, og de som kan vurdere det i fremtiden. Vi i Worko vet når kandidatene kan tenke seg å bytte jobb, enten det er nå, om et par måneder eller et par år fremover. Se hvordan Worko jobber strategisk med rekruttering i bygg og anlegg.