Rekruttere Byggingeniør

Jeg hjelper deg med å rekruttere byggingeniør!
Snakk med Jon

Byggingeniører er etterspurt i de fleste delene av byggebransjen. For eksempel på områdene eiendom, vann og kloakk, veier og broer. For å rekruttere byggingeniør med riktig kompetanse er det viktig å ligge et skritt foran i rekrutteringen. 

Byggingeniører er ansvarlige for å skape, forbedre og beskytte nærmiljøet. De planlegger og overvåker konstruksjon og bygging, samt vedlikehold av veier, broer, tunneler, jernbaner, dammer, havner, kraftverk og flyplasser.

Etterspørselen etter byggingeniører, i tillegg til at byggingeniørene som er på arbeidsmarkedet ofte allerede har en god og stabil jobb, gjør at konkurransen om dem er stor. Det forventes et stort antall pensjonister i byggebransjen de kommende årene. På lang sikt betyr det at behovet for arbeidskraft og konkurranse om kompetanse vil bli enda større fremover.

Ingeniører har en forholdsvis lang utdanning. Det er absolutt en attraktiv utdanning, men også krevende, noe som betyr at mange studenter hopper av underveis. Boligbyggingen har pågått i høyt tempo de siste årene, en utvikling som forventes å fortsette. Det betyr at behovet for sivilingeniører i byggebransjen fortsatt vil være stort.

Les om rekruttering av prosjektledere.

Worko spesialiserer seg på rekruttering av byggingeniører. Vi har tilpasset oss dagens rekrutteringsklima og ligger ett skritt foran tradisjonell rekruttering, da vi kun bruker proaktive metoder for å levere de riktige kandidatene. Vi støtter bedrifter i det strategiske arbeidet med å tilpasse ressursene og rekrutteringen etter deres vekstplan.  

3 tips for rekruttering av byggingeniører 

  • 1. Jobb proaktivt med rekruttering 
    I dag er det viktig å rekruttere proaktivt, ut fra det behovet du vet vil oppstå. Tidligere kunne byggefirmaer starte rekrutteringen når behovet oppsto, og kandidatene takket ofte ja til jobbtilbudet. Dette er vanskeligere i dag, hvor konkurransen om kompetanse har økt betydelig. Proaktiv rekruttering skaper betydelig bedre forhold enn hvis man er ute i siste øyeblikk. 
  • 2. Se på det årlige kompetansebehovet for arbeidsledere innen bygg og anlegg
    Hvor langt inn i fremtiden bør du planlegge å være proaktiv nok i rekrutteringen av Byggingeniør i bygg og anlegg? Vi i Worko anbefaler at du ser minst ett år frem i tid. Vær strategisk og ta hensyn til prosjekter, leveranser og eventuelle endringer innen bedriften, avdelingen eller forretningsområdet. På denne måten kan vi finne ut hvordan det generelle behovet vil se ut, og vi kan sikre at selskapet får en jevn strøm av gode kandidater gjennom hele året.
  • 3. Hold jevnlig kontakt med kandidatene
    En forutsetning for å rekruttere proaktivt er å sikre at det allerede er klare kandidater som kan begynne å jobbe når behovet oppstår. Dette sikrer vi ved å ha kontinuerlig kontakt med en rekke kandidater. Når vi er i kontakt med dem, kartlegger vi også tilgjengeligheten deres. En potensiell kandidat kan være midt i et prosjekt, eller har nylig skiftet jobb, og er kanskje ikke interessert i å bytte arbeidsplass akkurat nå. Derimot kan det være aktuelt når prosjektet er ferdig, eller når kandidaten har jobbet et par år på den nye arbeidsplassen. Vi i Worko har oversikt over når interessante kandidater kan vurdere å bytte jobb – enten det er et par måneder eller et par år frem i tid.

Worko er allerede i kontakt med en rekke byggingeniører som kan vurdere å bytte jobb nå, og de som kan vurdere det i fremtiden. Vi i Worko vet når kandidatene kan tenke seg å bytte jobb, enten det er nå, om et par måneder eller et par år fremover. Se hvordan Worko jobber strategisk med rekruttering i bygg og anlegg.