Rekruttere Anbudsingeniør

Jeg kan hjelpe deg å rekruttere din neste anbudsingeniør.
Snakk med Edin

Anbudsingeniører er veldig lojale og skifter sjelden jobb. I tillegg er anbudsingeniører, i motsetning til andre i byggebransjen, ikke så prosjektorienterte. Det kan derfor være utfordrende å rekruttere en anbudsingeniør hvis du ikke er ett skritt foran med rekruttering.

En anbudsingeniør samler inn og analyserer data for å beregne hvor mye penger, tid, materialer og arbeid som kreves for å fullføre et byggeprosjekt, tilby en tjeneste eller fremstille et produkt. Deres jobb er å gi realistiske estimater for å sikre at et prosjekt fullføres i tide og innenfor budsjettet.

Anbudsingeniøren bør ha en mastergrad i byggteknikk og minst to års erfaring som byggingeniør innen relevant spesialområde. De har inngående kunnskap om byggeadministrasjonsprogrammer, for eksempel BuildSmart og Smartsheet. Eksepsjonelle lederegenskaper, evne til å lede prosjekter, beslutningstaking og problemløsning, samt muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter, er av største betydning ettersom de skal samarbeide med mange beslutningstakere. 

Det er utfordrende å komme i kontakt med erfarne anbudsingeniører som er interessert i å bytte arbeidsgiver, da de fleste allerede jobber med prosjekter som først avsluttes lenger frem i tid. Worko har rekruttert bygningsingeniører til noen av Nordens største byggeselskaper.

Les om rekruttering av prosjektsjef.

For å lykkes har vi tilpasset oss dagens rekrutteringsklima. Vi ligger ett skritt foran tradisjonell rekruttering, da vi kun bruker proaktive metoder for å levere de riktige kandidatene. Vi støtter bedrifter i det strategiske arbeidet med å tilpasse ressursene og rekrutteringen etter deres vekstplan.

3 tips for å rekruttere anbudsingeniør

  1. Jobb proaktivt med rekruttering 
    I dag er det viktig å rekruttere proaktivt, ut fra det behovet du vet vil oppstå. Tidligere kunne byggefirmaer starte rekrutteringen når behovet oppsto, og kandidatene takket ofte ja til jobbtilbudet. Dette er vanskeligere i dag, hvor konkurransen om kompetanse har økt betydelig. Proaktiv rekruttering skaper betydelig bedre forhold enn hvis man er ute i siste øyeblikk. 
  2. Se på det årlige kompetansebehovet for anbudsingeniører
    Hvor langt inn i fremtiden bør du planlegge å være proaktiv nok i rekrutteringen av anbudsingeniør i bygg og anlegg? Vi i Worko anbefaler at du ser minst ett år frem i tid. Vær strategisk og ta hensyn til prosjekter, leveranser og eventuelle endringer innen bedriften, avdelingen eller forretningsområdet. På denne måten kan vi finne ut hvordan det generelle behovet vil se ut, og vi kan sikre at selskapet får en jevn strøm av gode kandidater gjennom hele året.
  3. Hold jevnlig kontakt med kandidatene
    En forutsetning for å rekruttere proaktivt er å sikre at det allerede er klare kandidater som kan begynne å jobbe når behovet oppstår. Dette sikrer vi ved å ha kontinuerlig kontakt med en rekke kandidater. Når vi er i kontakt med dem, kartlegger vi også tilgjengeligheten deres. En potensiell kandidat kan være midt i et prosjekt, eller har nylig skiftet jobb, og er kanskje ikke interessert i å bytte arbeidsplass akkurat nå. Derimot kan det være aktuelt når prosjektet er ferdig, eller når kandidaten har jobbet et par år på den nye arbeidsplassen. Vi i Worko har oversikt over når interessante kandidater kan vurdere å bytte jobb – enten det er et par måneder eller et par år frem i tid.

Worko er allerede i kontakt med en rekke anbudsingeniører som kan vurdere å bytte jobb nå, og de som kan vurdere det i fremtiden. Vi i Worko vet når kandidatene kan tenke seg å bytte jobb, enten det er nå, om et par måneder eller et par år fremover. Se hvordan Worko jobber strategisk med rekruttering i bygg og anlegg.