Egenskapene til vellykkede prosjektsjefer innen bygg og anlegg

Behovet for kompetanse i byggebransjen er omfattende og konkurransen om talent er stor. Med strategisk kompetansetilførsel er sjansen større for at du lykkes med å bruke riktig kompetanse.

Prosjektsjefer innen bygg og anlegg er en av rollene der det er stor konkurranse om kompetanse. Mange prosjektsjefer er allerede i sikre og gode jobber, og leter ikke aktivt etter jobber. Dette utgjør en utfordring for å rekruttere ledere som skal ansette prosjektsjefer. Men ved hjelp av strategisk kompetansetilførsel er det mulig å lykkes med å skaffe riktig kompetanse – akkurat når behovet melder seg. Les mer her om hvordan vi i Worko hjelper bedrifter med strategisk kompetansetilførsel i byggebransjen

Når man rekrutterer stillinger som prosjektsjefer innen bygg og anlegg, er det viktig å være proaktiv. Ved å tenke på det årlige behovet, i stedet for å fylle akutte hull som oppstår når noe uventet skjer, er det mulig å være forutseende – og sjansene for å få en person på plass i tide blir mye større. Ettersom prosjektsjefer innen bygg og anlegg vanligvis har gode jobber, er det viktig å ha konstant kontakt med prosjektsjefer som kan være interessante for fremtidige jobbmuligheter. I Worko, for eksempel, har vi en pipeline med kandidater klare for selskapene vi jobber med, og vi holder et øye med når interessante kandidater fullfører pågående prosjekter eller kan vurdere å bytte jobb, uansett om det er om to måneder eller to år.

Vi i Worko er eksperter på rekruttering i byggebransjen. Dette betyr at vi ikke bare har erfaring med å rekruttere proaktivt, men at vi også har oversikt over de egenskapene som vellykkede prosjektsjefer innen bygg og anlegg vanligvis har.

Tre kvaliteter som er etterspurt fra prosjektsjefer innen bygg og anlegg:

  1. Ledelse og sikkerhet. Som prosjektsjef er det viktig å ha evnen til å velge og prioritere blant oppgavene. Å finne en person som er trygg på å gjøre dette er derfor viktig under rekrutteringsprosessen. Ledelse er også en viktig del av rollen, ettersom prosjektsjefer trenger evnen til å motivere sine ansatte.
  2. Entreprenørskap og vilje til å drive prosjekter fremover. Prosjektsjefer i bygg og anlegg har det overordnede ansvaret for prosjektene de jobber med, de sikrer at kvaliteten holder mål og at budsjettet blir overholdt. Siden prosjektsjefen er ansvarlig for å drive og utvikle prosjektene, er evnen til å fullføre prosjekter og å være resultatorientert to viktige egenskaper som arbeidsgivere leter etter.
  3. Fokus på kunden. Arbeidet som prosjektsjef innen bygg innebærer mye kontakt med kundene. Derfor er det viktig å være kundeorientert og å være følsom for kundens ønsker. I tillegg er det viktig å være flink til å kommunisere, da man ikke bare har kontinuerlig kontakt med kunden, men også med myndigheter og entreprenører. Få hjelp fra Worko til å jobbe med strategisk rekruttering av prosjektsjefer innen bygg og anlegg.