Prosjektleder Bygg

Å nå ut til riktig type kandidater for en prosjektlederrolle kan være vanskelig. Rollen, arbeidsoppgavene og ansvaret varierer mye fra prosjekt til prosjekt. Å vurdere en kandidats ferdigheter og kompetanse er en svært komplisert oppgave som krever stor følsomhet.

Vi er et rekrutteringsfirma som forstår fremgangsfaktorene som kreves for å rekruttere Prosjektledere

Worko rekrutterer prosjektledere til entreprenører, bestillere og konsulentfirma – samme tittel men ulike arbeidsoppgaver. Sammen med våre kunder bedømmer vi kandidaten for prosjektlederrollen ut fra individenes handling under hele rekrutteringsprosessen. Allerede fra start vurderer vi hvorvidt kandidaten holder tidsfristen når det gjelder å sende inn CV og referanser og hvordan intervjuet går. Vår erfaring viser at handlingene under rekrutteringsprosessen gir et tydelig bilde av hvordan vedkommende håndterer kundemøter, og vi ser det som et varselsignal hvis kandidaten ønsker å forlate arbeidsgiveren før prosjektet er levert.

Worko diskuterer med passive arbeidssøkende vedrørende prosjekter som begynner et par måneder frem i tid, og gjør tydelig rede for hvilke muligheter selskapet kan tilby når det gjelder bytte av jobberfaring. Det er viktig å forstå kandidatens behov og ønsker. Muligheten for å være med fra A til Å blir sett på som en stor fordel av mange, og denne muligheten må formidles tydelig. Worko tilbyr sin støtte hele veien, vi vurderer kandidatens kompetanse, informerer kandidaten om hva bedriften kan tilby, og til slutt undersøker vi når kandidaten er tilgjengelig for å bytte oppdrag.

Asplan Viak ville nå ut til senior kompetanse

Målet som sattes opp var å øke antall intervjuer for å unngå å takke nei til kunder.

 

Les videre her.

På jakt etter unik kompetanse?

Vi har tilgang til passive kandidater. Våre rekrutterere hjelper deg med å skape riktige forutsetninger og skaper større tilstrømning av intervjuklare kandidater kontinuerlig og over tid.