Proaktiv rekruttering for Tekniske konsulentselskap

Samfunnsbygg har den hardeste konkurransen om kandidatene, både på grunn av satsning på infrastruktur og forsinket konstruksjon. Som teknisk konsulentselskap er det avgjørende å sikre toppkandidater for å kunne levere i oppdrag/prosjekt, forenkle salg og øke faktureringsgraden. Den tradisjonelle rekurtteringsmodellen, som fokuserer på å ansette tilgjengelige, aktivt søkende og rekruttere reaktivt etter rolle, er ikke tilstrekkelig for å møte disse kravene. Du risikerer å gå glipp av vekstmålene dine, og sjansen for den rette medarbeideren..

For å overvinne denne utfordringen, må du jobbe datadrevet og proaktivt i rekrutteringsarbeidet og kompetanseforsyningen. Vi hjelper kundene våre å etablere en proaktiv rekrutteringsstrategi der vi bygger og opprettholder relasjoner med potensielle kandidater, allerede før det finnes en spesifikk ledig stilling. Arbeidet resulterer i en pipeline med prekvalifiserte kandidater, slik at du kan tilpasse ditt behov med kandidatens tilgjengelighet. Kandidatene bearbeides kontinuerlig slik at du er top-of-mind i det de er klare.

Høna eller egget – selge eller rekruttere først?

En av de største utfordringene for mange rekrutterende sjefer i konsulentselskaper er om man skal selge eller rekruttere først. Samtidig som det ikke er sikker at du kommer til å kunne ansette en person umiddelbart når får et oppdrag, finnes det en risiko for at du ikke lykkes med å få et oppdrag for den nyansatte konsulenten. Når ledere trenger å ansette for å svare på et behov fra nye oppdrag, risikerer du å påvirke lønnsomheten negativt, og ansette en person som tilfeldigvis er riktig for akkurat denne forespørselen. Våre kunder jobber proaktivt og sikrer at kandidatpipelinen matcher kompetansemessig med forespørselen fra deres kunder – derfor forenkles salget ved at du alltid har tilgang til etterspurt kompetanse i din kandidatpipeline.

  • Skap forutsetninger for at dine rekrutterende sjefer kan jobbe langsiktig gjennom en proaktiv tilnærming til rekruttering.
  • Øk salg og belegg ved å ha kontinuerlig kontakt med de rette kandidatene
  • Ikke la kundeforhold lide fordi du ikke kan svare på henvendelser

Tilpass dine behov proaktivt mot kandidatenes preferanser og tilgjengelighet ​

I dag er majoriteten av kandidatmarkedet passivt. Kandidatene kan tenke seg å gå videre i karrieren, dersom de finner noe bedre – dersom preferansene deres er tilpasset det du kan tilby, og om kandidatens tilgjengelighet, både privat og profesjonelt, samsvarer med nåværende behov. I løpet av de siste 12 årene har vi derfor samlet data på kandidatenes preferanser, tilgjengelighet og timing, for eksempel når de avslutter sine oppdrag og prosjekter. Vi hjelper våre kunder i konsulentbransjen med å tilpasse forespørsler om oppdrag og kunder med en pipeline av prekvalifiserte kandidater.

  • Planlegg rekrutteringen og reduser tiden fra behov til ansettelse når du vet hvilke kandidater som vil jobbe for deg, og når de ønsker å starte.
  • Sørg for at du har riktig budskap i dialogen med kandidater gjennom data og hva som kan få dem til å bytte jobb.
  • Få innsikter om kandidatene som finnes i din pipeline for å forbedre måten du jobber med rekruttering på på lang sikt.