Proaktiv rekruttering: nøkkelen til fremgang på et skiftende marked

I en tid hvor arbeidsmarkedet gjennomgår store forandringer, er det viktigere enn noensinne å ligge i forkant med kompetanseplanleggingen. AI-bølgen har gjort at dagens ferdigheter ikke vil ha samme verdi i fremtiden, og mange roller vil endres eller forsvinne helt. Fra en forholdsvis rolig høst i 2023 har vi nå sett at flere arbeidstakere har kommet tilbake på markedet, noe som tyder på at markedet er i ferd med å snu. Ved å skape en proaktiv rekrutteringsstrategi kan bedrifter sikre at de har riktig kompetanse på plass for å imøtekomme fremtidige utfordringer og muligheter.

Hvorfor proaktiv rekruttering er avgjørende

Proaktiv rekruttering handler om å forutse kommende behov og handle i god tid, snarere enn å reagere på akutte vakanser. 9 av 10 bedrifter mangler i dag data på tilgjengelighet om kandidatene på markedet, noe som gjør at de bygger inn risiko i rekrutterings- og kompetanseforsyningsarbeidet. Denne risikoen viser seg gjennom at man ansetter kandidatene for sent, og den økte arbeidsbelastningen hos eksisterende ansatte kan drive opp personalturnoveren.

De som ligger steget foran i kompetanseplanleggingen vil ha en klar fordel i et stadig mer konkurranseutsatt marked. Ved å i stedet kontinuerlig vedlikeholde kontakt med kvalifiserte kandidater kan bedrifter:

  • Redusere tiden fra behov til ansettelse
  • Tiltrekke seg topptalenter før konkurrentene gjør det
  • Sikre en smidig overgang når medarbeidere slutter eller går av med pensjon
  • Lettere håndtere vekst og sikre prosjekter og andre initiativer

Kommunikasjon er nøkkelen – data på din målgruppe viser hva som driver dem

I takt med at markedet snur, vil kandidater stadig få flere tilbud og bli mer ettertraktet. I takt med at markedet snur, vil kandidater stadig få flere tilbud og bli mer ettertraktet. For å skille seg ut i mengden og bygge sterke relasjoner med mulige medarbeidere kreves det en gjennomtenkt kommunikasjonsstrategi, employer branding, selgende informasjon om rollen samt avdelingens og funksjonens USP-er. Hold løpende kontakt uten å være påtrengende, vær personlig og engasjert i din kommunikasjonen, og tilby verdifull informasjon og innsikt om din bransje og ditt selskap for å lykkes med å tiltrekke din målgruppe.

Match rekrutteringsbehov mot en pipeline

Ved å ligge steget foran og bygge en sterk pipeline av kandidater kan bedrifter raskt og effektivt matche rekrutteringsbehovene sine mot kvalifiserte individer. Dette krever en kombinasjon av proaktivitet, kommunikasjon og strategisk planlegging.

Noen konkrete steg å ta:

  • Identifisere kritiske kompetanser og roller for fremtiden
  • Bruke ulike kanaler for å nå ut til potensielle kandidater, for eksempel sosiale medier, bransjeevents og nettverk
  • Skape engasjerende innhold som viser frem bedriftens kultur, verdier og muligheter
  • Følge opp kandidater regelmessig og tilby verdi i hver interaksjon

Forminsk rekrutteringsstresset – få tilgang til data

Vi skjønner at det kan være en stor utfordring for stressa rekrutteringssjefer å finne tilgjengelige kandidater når behovet oppstår. Samtidig blir passive kandidater ofte overveldet av irrelevante og alt for generelle jobbtilbud på feil tidspunkt. Vår unike løsning er å proaktivt bygge opp en pipeline av kvalifiserte kandidater som matcher deres behov. Ved kontinuerlig oppdatering og vedlikehold av denne pipelinen, sikrer vi at dere alltid har tilgang til riktig kompetanse, selv når dere ikke har et akutt rekrutteringsbehov.

Proaktiv rekruttering er avgjørende for å sikre riktig kompetanse og ligge steget foran konkurrentene i et raskt skiftende marked. Ta kontakt med oss hvis du ønsker tilgang til vår data – vi hjelper deg med å lykkes!