Proaktiv rekruttering for IT-konsulentfirma

IT-bransjen har den hardeste konkurransen om kandidatene, både på grunn av IT-kjøperens digitaliseringsbudsjetteter og for få opplæringsplasser de 10 siste årene. Som IT-konsulentselskap er det avgjørende å sikre toppkandidater for å kunne levere i oppdrag/prosjekt, forenkle salg og øke faktureringsgraden. Den tradisjonelle rekurtteringsmodellen, som fokuserer på å ansette tilgjengelige, aktivt søkende og rekruttere reaktivt etter rolle, er ikke tilstrekkelig for å møte disse kravene. Du risikerer å gå glipp av vekstmålene dine, og sjansen for den rette medarbeideren..

For å overvinne denne utfordringen, må du jobbe datadrevet og proaktivt i rekrutteringsarbeidet og kompetanseforsyningen. Vi hjelper kundene våre å etablere en proaktiv rekrutteringsstrategi der vi bygger og opprettholder relasjoner med potensielle kandidater, allerede før det finnes en spesifikk ledig stilling. Arbeidet resulterer i en pipeline med prekvalifiserte kandidater, slik at du kan tilpasse ditt behov med kandidatens tilgjengelighet. Kandidatene bearbeides kontinuerlig slik at du er top-of-mind i det de er klare.

Høna eller egget – selge eller rekruttere først?

En av de største utfordringene for mange rekrutterende sjefer i konsulentselskaper er om man skal selge eller rekruttere først. Samtidig som det ikke er sikker at du kommer til å kunne ansette en person umiddelbart når får et oppdrag, finnes det en risiko for at du ikke lykkes med å få et oppdrag for den nyansatte konsulenten. Når ledere trenger å ansette for å svare på et behov fra nye oppdrag, risikerer du å påvirke lønnsomheten negativt, og ansette en person som tilfeldigvis er riktig for akkurat denne forespørselen. Våre kunder jobber proaktivt og sikrer at kandidatpipelinen matcher kompetansemessig med forespørselen fra deres kunder – derfor forenkles salget ed at du alltid har tilgang til etterspurt kompetanse i din kandidatpipeline.

  • Skap forutsetninger for at dine rekrutterende sjefer kan jobbe langsiktig gjennom en proaktiv tilnærming til rekruttering.
  • Øk salg og belegg ved å ha kontinuerlig kontakt med de rette kandidatene
  • Ikke la kundeforhold lide fordi du ikke kan svare på henvendelser

Tilpass dine behov proaktivt mot kandidatenes preferanser og tilgjengelighet ​

I dag er majoriteten av kandidatmarkedet passivt. Kandidatene kan tenke seg å gå videre i karrieren, dersom de finner noe bedre – dersom preferansene deres er tilpasset det du kan tilby, og om kandidatens tilgjengelighet, både privat og profesjonelt, samsvarer med nåværende behov. I løpet av de siste 12 årene har vi derfor har vi samlet data på kandidatenes preferanser, tilgjengelighet og timing, for eksempel når de avslutter sine oppdrag og prosjekter. Vi hjelper våre kunder i konsulentbransjen å tilpasse forespørsler om oppdrag med en pipeline av prekvalifiserte kandidater.

  • Planlegg rekrutteringen og reduser tiden fra behov til ansettelse når du vet hvilke kandidater som vil jobbe for deg, og når de ønsker å starte.
  • Sørg for at du har riktig budskap i dialogen med kandidater gjennom data og hva som kan få dem til å bytte jobb.
  • Få innsikter om kandidatene som finnes i din pipeline for å forbedre måten du jobber med rekruttering på på lang sikt.

Her finner du noen av rollene vi har erfaring med å rekruttere for.

I mer enn 10 år har vi bygget opp vårt nettverk og vår kandidatdatabase.
Velg den rollen bedriften deres søker etter her: