Proaktiv rekruttering for IT-avdelinger

IT-bransjen har den hardeste konkurransen om kandidatene, både på grunn av IT-kjøperens digitaliseringsbudsjetteter og for få opplæringsplasser de 10 siste årene. Som en IT-avdeling er det avgjørende å sikre toppkandidater innen alle områder, fra Infrastruktur og Systemutvikling til Sikkerhet og Databeskyttelse. Den tradisjonelle rekurtteringsmodellen, som fokuserer på å ansette tilgjengelige, aktivt søkende og rekruttere reaktivt etter rolle, er ikke tilstrekkelig for å møte disse kravene. Du risikerer å gå glipp av vekstmålene dine, og sjansen for den rette medarbeideren..

For å overvinne denne utfordringen, må du jobbe datadrevet og proaktivt i rekrutteringsarbeidet og kompetanseforsyningen. Vi hjelper kundene våre å etablere en proaktiv rekrutteringsstrategi der vi bygger og opprettholder relasjoner med potensielle kandidater, allerede før det finnes en spesifikk ledig stilling. Arbeidet resulterer i en pipeline med prekvalifiserte kandidater, slik at du kan tilpasse ditt behov med kandidatens tilgjengelighet. Kandidatene bearbeides kontinuerlig slik at du er top-of-mind i det de er klare.

Ligg steget foran – Rekrutter proaktivt

Den klassiske modellen rekruttering er reaktiv og bygger på at kandidatene søker hos deg. I mange tilfeller kan det fungere, men tatt i betraktning den høye konkurransen om talenter i IT-bransjen, vlir det vanskelig å rekruttere kandidater med riktig erfaring og kompetanse med en gang når behovet melder seg. I dag hjelper vi IT-avdelinger med å ligge et steg foran ved å kontinuerlig bearbeide prekvalifiserte kandidater, allerede før de ønsker å bytte jobb. Då er ni top-of-mind hos kandidatene når timingen er riktig for dem. På den måten vil du alltid ha kandidater tilgjengelig etter at du har etablert behovet internt og fått tillatelse til å starte en rekrutteringsprosess fra HR.

  • Motvirk lange beslutningsveier og langsomme godkjenningsprosesser med en pipeline av kandidater som er klare for intervju når det interne arbeidet er gjort
  • Rekrutter kandidatene som er best egnet, ikke de som tilfeldigvis er tilgjengelige når du får godkjennelse av HR
  • Reduser konsulentkostnader ved å minimere mellomtiden fra behovet oppstår og du rekrutterer riktig kandidat
  • Konsulentbytte ved hjelp av kandidatrøret

​Tilpass dine behov proaktivt mot kandidatenes preferanser og tilgjengelighet

I dag er majoriteten av kandidatmarkedet passivt. Kandidatene kan tenke seg å gå videre i karrieren, dersom de finner noe bedre – dersom preferansene deres er tilpasset det du kan tilby, og om kandidatens tilgjengelighet, både privat og profesjonelt, samsvarer med nåværende behov. I løpet av de siste 12 årene har vi derfor har vi samlet data på kandidatenes preferanser, tilgjengelighet og timing, for eksempel når de avslutter sine oppdrag og prosjekter. Vi passer på at dine rekrutteringsledere har en pipeline med tilgjengelige og prekvalifiserte kandidater som er tilpasset mot intent vedtatte prosjektstarter.

  • Planlegg rekrutteringen og reduser tiden fra behov til ansettelse når du vet hvilke kandidater som vil jobbe for deg, og når de ønsker å starte.
  • Sørg for at du har riktig budskap i dialogen med kandidater gjennom data og hva som kan få dem til å bytte jobb.
  • Få innsikter om kandidatene som finnes i din pipeline for å forbedre måten du jobber med rekruttering på på lang sikt.

Her finner du noen av rollene vi har erfaring med å rekruttere for.

I mer enn 10 år har vi bygget opp vårt nettverk og vår kandidatdatabase.
Velg den rollen bedriften deres søker etter her: