Proaktiv rekruttering for Byggentreprenører

Samfunnsbygg har den hardeste konkurransen om kandidatene, både på grunn av satsning på infrastruktur og forsinket konstruksjon. Som byggentreprenør er det avgjørende å sikre toppkandidater for å kunne levere i oppdrag/prosjekt, forenkle salg og øke faktureringsgraden. Den tradisjonelle rekurtteringsmodellen, som fokuserer på å ansette tilgjengelige, aktivt søkende og rekruttere reaktivt etter rolle, er ikke tilstrekkelig for å møte disse kravene. Du risikerer å gå glipp av vekstmålene dine, og sjansen for den rette medarbeideren..

For å overvinne denne utfordringen, må du jobbe datadrevet og proaktivt i rekrutteringsarbeidet og kompetanseforsyningen. Vi hjelper kundene våre å etablere en proaktiv rekrutteringsstrategi der vi bygger og opprettholder relasjoner med potensielle kandidater, allerede før det finnes en spesifikk ledig stilling. Arbeidet resulterer i en pipeline med prekvalifiserte kandidater, slik at du kan tilpasse ditt behov med kandidatens tilgjengelighet. Kandidatene bearbeides kontinuerlig slik at du er top-of-mind i det de er klare.

Ligg steget foran – Rekrutter proaktivt

En av de største utfordringene for ledere innenfor byggbransjen er å lykkes med rekruttering. Ofte oppstår behovet plutselig og det igangsettes en prosess for å ansette så raskt som mulig. De riktige kandidatene er derimot ikke alltid tilgjengelige med en gang, så for å lykkes med å i det hele tatt få ansatt kan du måtte behøve å inngå kompromiss på kompetanse og erfaring. Vi jobber med å kontinuerlig bearbeide kandidater for kundene våre i en pipeline med prekvalifiserte etter dine behov. Når du allerede er i kontakt med kandidater er du top-of-mind hos dem når de ønsker å bytte jobb og kan ansette riktig kandidat umiddelbart etter du har vunnet et nytt anbud eller en ansatt har sagt opp.

  • Bygg sterkere relasjoner med kunder når du alltid holder deg til tidsskjema, og har høykvalitetsleveranser i prosjektene dine
  • Ikke tvunget til å ta kortsiktige, reaktive beslutninger for å møte et midlertidig behov
  • Reduser tiden fra behov til ansettelse uten å gå på akkord med kandidatenes ferdigheter og erfaring

Tilpass dine behov proaktivt mot kandidatenes preferanser og tilgjengelighet ​

I dag er majoriteten av kandidatmarkedet passivt. Kandidatene kan tenke seg å gå videre i karrieren, dersom de finner noe bedre – dersom preferansene deres er tilpasset det du kan tilby, og om kandidatens tilgjengelighet, både privat og profesjonelt, samsvarer med nåværende behov. I løpet av de siste 12 årene har vi derfor har vi samlet data på kandidatenes preferanser, tilgjengelighet og timing, for eksempel når de avslutter sine oppdrag og prosjekter. Vi passer på at dine rekrutteringsledere har en pipeline med tilgjengelige og prekvalifiserte kandidater som er klare når du vinner ditt neste anbud.

  • Planlegg rekrutteringen og reduser tiden fra behov til ansettelse når du vet hvilke kandidater som vil jobbe for deg, og når de ønsker å starte.
  • Sørg for at du har riktig budskap i dialogen med kandidater gjennom data og hva som kan få dem til å bytte jobb.
  • Få innsikter om kandidatene som finnes i din pipeline for å forbedre måten du jobber med rekruttering på på lang sikt.