Plassjef

Worko har rekruttert plassjefer og produksjonssjefer til noen av Nordens største bygg- og anleggsentreprenører. Den vanligste utfordringen kundene våre møter når de rekrutterer, er å få kontakt med kandidater som har rett kompetanse og som er tilgjengelige akkurat når det oppstår behov.

Vi er et rekrutteringsbyrå som vet hvilke forutsetninger som kreves for å lykkes med å rekruttere plassjefer i dag og i morgen.

Plassjefen har et stort ansvar ved bygg- og anleggsprosjekter. Å rekruttere riktig person er ofte avgjørende for prosjektets fremgang. Plassjefer bytter sjelden jobb før et prosjekt er avsluttet. Med andre ord er det vanskelig å rekruttere dyktige plassjefer, da de fleste allerede er opptatt med prosjekter og dermed ikke er tilgjengelige bortsett fra under korte tidsvinduer.

Hver uke har Worko kontakt med hundrevis av plassjefer. Hver gang finner vi ut når kandidaten avslutter sitt nåværende prosjekt og vedkommende er interessert i et jobbskifte. Det gir oss en unik oversikt over mulige kandidater og et innblikk i bevegelsene i dette markedet som ingen andre kan måle seg med.

De fleste av kundene våre jobber proaktivt med rekruttering av plassjefer, noe som betyr at Worko kontinuerlig har kontakt med relevante profiler for kommende prosjekter. Vi bygger en rekrutteringsbase som letter rekruttering når behovet oppstår, og vi har et pool av kvalifiserte kandidater som kunden kan velge mellom. Det er viktig å fange kandidater mellom prosjekter og jobbe proaktivt slik at de som rekrutteres, er de som har den beste kompetansen, ikke de som tilfeldigvis er tilgjengelige.

Asplan Viak ville nå ut til senior kompetanse

Målet som sattes opp var å øke antall intervjuer for å unngå å takke nei til kunder.

 

Les videre her.

På jakt etter en rekrutteringsløsning som sikrer dere tilgang til kompetanse i dag og i morgen?

Vi har tilgang til passive kandidater. Våre rekrutterere hjelper deg med å skape de rette forutsetningene for større tilstrømning av intervjuklare kandidater – kontinuerlig og over tid.