Hvordan lykkes med å rekruttere .net-utviklere

Etterspørselen etter .net-utviklere fortsetter å øke etter hvert som teknologien utvikler seg. Å tiltrekke seg talenter på dette feltet er en stor utfordring for mange selskaper. Men ved å rekruttere proaktivt i stedet for reaktivt, skapes det betydelig bedre forhold for kompetansetilførsel.

En .net-utvikler har en av IT-sektorens mest innovative oppdrag og besitter avansert teknisk ekspertise som utgjør en verdifull ressurs for å drive utviklingen fremover i organisasjoner. Worko er eksperter på rekruttering innen IT, og vi vet at det er vanskelig å tiltrekke seg .net-utviklere i et marked der tilbudet av kandidater ikke er like stort som etterspørselen. Derfor jobber vi ut fra en fornyet tankegang med metoder som letter rekrutteringsprosessen. Les mer om vår søkemetode etter IT-talenter.

Her deler vi tre tips med deg som har behov for .net-utviklere:

Rekruttering på årsbasis: Ved å jobbe ut fra det årlige kompetansebehovet i stedet for å fylle akutte behov, får du bedre tilgang til egnede kandidater og reduserer risikoen for feilrekruttering. Kartlegg hvilke kompetanser som vil være nødvendige for å sikre suksess under prosjektene og endringer som venter i løpet av regnskapsåret, og vær proaktiv med rekrutteringen.

Forstå hva dagens .net-utviklere ber om: Kandidater forstår sin egen verdi på arbeidsmarkedet og har sannsynligvis allerede sikre jobber med gode fordeler. Dette betyr at du må gjøre deg kjent med hva .net-utviklere ser etter hos en arbeidsgiver. Mange kandidater i dag har forventninger om en fleksibel jobb. Hele 35 % av svenskene ville avslå et tilbud hvis det ikke var mulig å jobbe hjemmefra.

Ta jevnlig kontakt med .net-utviklere: Vær regelmessig i kontakt med kandidater for å finne ut om de er tilgjengelige, og forsikre deg om at de ikke har glemt din bedrift. Selv om drømmekandidaten din ikke ønsker å bytte jobb her og nå, har du muligheten til å vekke interesse for en fremtidig stilling.