Multigenerational workforce – slik skaper du riktig arbeidsmiljø for alle aldre

I dag er det arbeidstakere fra fire generasjoner på arbeidsmarkedet. Studier viser at stor aldersspredning øker produktiviteten i mange selskaper, men det er ikke helt uten problemer. Fordommer og forskjeller i hvordan vi vil jobbe, kan føre til irritasjon. Her er våre beste tips for hvordan du skaper best mulige forutsetninger for at dine ansatte skal trives – uansett alder. 

Hvilke generasjoner finner man på dagens arbeidsmarked?

  • Baby boomers – født 1946-1964
  • Generation X – født 1965-1980
  • Generation Y eller Millennials – født 1981-1996
  • Generation Z – født 1997-2012

Boomers, Gen X, Millennials og Gen Z konkurrerer nå med hverandre på arbeidsmarkedet, og alle bidrar med sitt eget perspektiv. De ulike generasjonene har naturligvis ikke vært yrkesaktive like lenge: Boomers har flere tiår lengre arbeidserfaring enn Gen Z, og de har vokst opp i helt ulike verdener. Å hente frem det beste fra hver generasjon og kombinere talentene har en rekke fordeler, og det kan øke både produktivitet og arbeidstrivsel.

Fordeler med et bredt aldersspenn på arbeidsplassen

  • Flere ulike perspektiver = høyere treffsikkerhet – teamets samlede erfaring kan blandes om til nye ideer som berører flere målgrupper og når lenger.
  • Delt kunnskap forlenger selskapets levetid – tidligere feil kan gjøre at man tilegner seg nye egenskaper så man slipper å havne i de samme fallgropene igjen, noe som gjør selskapet mer vellykket og levedyktig.
  • Bedre problemløsning – arbeidsteam som kombinerer sine perspektiver og kunnskaper, kan se problemer fra flere synsvinkler – noe som igjen øker sjansen for at de finner den beste løsningen.
  • Anledning til læring og mentorskap – forskjellige mennesker kan lære av hverandre og finne frem til nye ideer som hjelper dem med å vokse.
  • Unike forhold – å knytte meningsfulle bånd med andre mennesker er noe alle trenger. Å være rundt mennesker i alle aldre skaper en familielignende struktur, som kan gi økt trygghetsfølelse på arbeidsplassen.

Forstå behovene og forskjellene mellom generasjonene

Selvfølgelig har folk ulike behov som varierer fra person til person, men generelt ser vi ofte at yngre mennesker foretrekker høy fleksibilitet i arbeidslivet. Muligheten til fjernarbeid og å få jobbe med spennende prosjekter og høyt ansette selskaper er viktigere for Millennials og Gen Z. På den annen side ser vi at Boomers og Gen X oftere jobber lenger for ett og samme selskap, og foretrekker en mer stabil jobb med ansettelsestrygghet og trivelige kolleger.

Generasjonene har et felles ønske om å utvikle seg og trives på jobb. Med riktig bedriftskultur kan du lykkes med å skape et arbeidsmiljø som passer alle – uansett alder. Her er fem tips!

1. Styrking av EVP

Employee Value Proposition (EVP) er arbeidsgiverens tilbud og medarbeidernes opplevelse av selskapet. En bedriftskultur med et bredt utvalg av fordeler og goder har større sjanse for å kunne tilby noe av verdi til alle aldersgrupper. Dette kan være aktiviteter utenfor arbeidstiden som fremmer trivsel gjennom f.eks. felles fysisk trening eller afterwork, men det er også viktig å inkludere rent yrkesmessige fordeler som personlig utvikling, muligheten til forfremmelse, en konkurransedyktig lønn og en god bedriftskultur.

2. Tilretteleggelse av ulike arbeidsmåter

Ingen arbeidsmåte passer for alle mennesker – vi er alle forskjellige. Fleksible arbeidstider og varierende timeplaner innebærer økt work-life balance og kan gi dine ansatte mer tid med familien, noe mange setter pris på. Tidligere kan det ha vært et generasjonsspørsmål i hvordan man så på muligheten for å jobbe hjemmefra, men etter pandemien avhenger det rett og slett fra person til person. Folk i alle aldre er glade for muligheten til å velge hvor de skal jobbe fra, og derfor er det en fordel å tilby dette, i kombinasjon med et kontor man kan jobbe på når det er nødvendig.

3. Upskilling & reskilling

Alle ønsker å utvikle seg og forbedre sine ferdigheter, uansett alder. Upskilling og reskilling er to uttrykk som ofte blir brukt når det er snakk om kompetanseutvikling, som viser til både å lære seg helt nye ting og utvide kunnskaper man allerede har. Skap derfor en arbeidsplass der de ansatte oppmuntres til å stille spørsmål og utforske nye ideer.

Enkelte ting kan man lære seg raskt, men det er også en god idé å legge til rette for at ansatte kan lære seg spesifikke ting mer i dybden. Dette kan skje gjennom formelle leksjoner eller mer organisk gjennom samarbeid på tvers av avdelinger og interne mentorskap. Når du gir dine ansatte muligheten til å utvikle sin kompetanse innenfor stillingene sine, øker det både motivasjonen og verdien de har for selskapet – win-win!

4. Jobbe for å synliggjøre og bekjempe fordommer

Fordommer og stereotyper er noe alle har opplevd på en eller annen måte. Derfor er det bedre å erkjenne at fordommer finnes og jobbe med å omforme dem, enn å ignorere dem. Når vi blir oppmerksomme på de forutinntatte meningene vi har om hverandre, blir vi mer bevisste på hvilke fordommer vi bærer med oss, noe som i sin tur kan føre til en mer harmonisk arbeidsstyrke. Å erkjenne forskjellene mellom oss gjør at vi lettere ser hvilke styrker vi har. Derfor bør du jobbe aktivt med å se og forandre fordommer og stereotyper for alle aldre på arbeidsplassen, både blant de ansatte og i rekruttering av nye.

5. Diversity branding – ta inkludering på alvor

Mange selskaper jobber hardt for å inkludere flere folkegrupper, blant annet i spørsmålet om hudfarge og etnisitet, men også ikke-binære personer og personer med funksjonsnedsettelser. Et inkluderingsspørsmål man ofte glemmer, er alder. Aldersdiskriminering er en form for diskriminering, og derfor er dette et spørsmål som må tas opp når selskapets mangfoldighetspolicy og diversity branding skal utarbeides. Alle ansatte fortjener å føle seg sett og hørt, uavhengig av alder.

Worko hjelper deg med å rekruttere riktig

Det kan være utfordrende å finne personale med rett kompetanse, spesielt innenfor bransjer hvor det er vanskeligere å rekruttere, som IT og bygg. Vi som jobber profesjonelt med rekruttering, ser ofte at arbeidsgivere velger bort kandidater på feilaktig grunnlag som følge av at man ikke benytter seg av de rette metodene. Ved å jobbe med strategisk kompetanseforsyning og å gjennomføre intervjuer hvor man stiller kompetansebaserte spørsmål, øker sjansene for å rekruttere de beste kandidatene.

Vi veileder deg gjennom hele prosessen – ta gjerne kontakt i dag, så hjelper vi deg å lykkes med rekrutteringen!