Lederskap og teambuilding

Hva er godt lederskap? Hvordan påvirker ledelsen resten av bedriften? Dette er spørsmål vi ofte hører når man ønsker å forbedre eller gjøre noe med arbeidsmiljøet i en bedrift. En stor del av ansvaret for hvordan virksomheten henger sammen ligger nemlig på lederskapet, ettersom sjefene sitter på makten til å iverksette eller endre noe. Her anser flere teambuilding, samarbeidsaktiviteter mellom kolleger, som et tiltak for å bedre arbeidsmiljøet. Her dypdykker vi i sammenhengen mellom lederskap og teambuilding

Hva er velfungerende lederskap? 

Det finnes ikke bare ett svar på spørsmålet om hva et godt lederskap er. Dette varierer mellom bransjer, bedrifter og ledere, og det er ikke minst basert på hvilke variabler man definerer lederskap og ledelse ut fra. Prioriterer du å være en effektiv leder, en trygg leder som eksplisitt viser omsorg for dine ansatte, eller er du en nytenkende og kreativ sjef? Eller ønsker du å kombinere flere karakteristikker i en ledelsesstil? Lederskapet, den faktiske utførelsen av ledelse, blir påvirket av hvilke ambisjoner du har for ledelsesstilen din. Det er derfor ikke et fasitsvar for hva som er et velfungerende lederskap. 

Teambuilding forklart 

Når man snakker om teambuilding, assosierer du kanskje dette med sosiale aktiviteter mellom kolleger. Formålet er å stimulere sammenholdet og engasjementet i gruppen. Aktivitetene spenner bredt fra samarbeidsaktiviteter og fysiske leker til gøyale og festlige sammenkomster. Det behøver heller ikke å være relatert til arrangementer, teambuilding kan også ta form i hverdagslige aktiviteter på arbeidsplassen. Gode rutiner for lunsj eller felles kaffepause kan for eksempel stimulere sammenholdet på arbeidsplassen. 

Finn flere artikler om ansettelse, arbeidsmiljø, rekruttering, samt tips og triks i vår rekrutteringsblogg. 

Hva er sammenhengen mellom lederskap og teambuilding? 

Som leder er du avhengig av et solid og velfungerende team. Det er derfor du bør investere i arbeidsmiljøet, der teambuilding kan spille en avgjørende rolle. Hvis du som leder prioriterer teambuilding, sender dette et signal om at du bryr deg om det sosiale sammenholdet på arbeidsplassen. Hvis du viser at du bryr deg om dine ansatte, kan det påvirke dem til å bry seg mer om kundene eller arbeidsoppgavene sine. Og hvis kundene dine merker at dine ansatte bryr seg om å produsere, effektivisere og levere gode resultater, gir dette merverdi til hele bedriften. Dette styrker nemlig ditt omdømme. Kundene dine vil spre sine positive erfaringer med deg til andre potensielle kunder. De signaliserer til andre at din bedrift bryr seg om kvaliteten i produktene dere leverer. Dette er én forklaring på hvorfor godt lederskap og et fokus på teambuilding gir positive resultater i bedriften din.

Teambuilding og omdømmebygging

Teambuilding påvirker ditt omdømme, og styrker du ditt omdømme leder dette til at flere kunder ønsker å jobbe sammen med deg. Dine ansatte er tross alt ambassadører for merkevaren din. Det øker dessuten bevisstheten hos potensielle arbeidstakere. Passive kandidater blir påvirket av omdømmet til bedriften når de vurderer jobbtilbudet ditt og avgjør hvorvidt de vil starte i en ny virksomhet. Når vi i Worko rekrutterer spesialister innen IT og bygg, er disse passivt arbeidssøkende. Dette betyr at vi må legge inn en innsats for å tiltrekke dem. Vi bedriver derfor med employer branding, som er merkevarebygging av bedriften din. Vi forteller potensielle kandidater hva du gjør for å skape en god arbeidsplass, som gjør det mer attraktivt for dem å jobbe sammen med deg.    

Grunnleggende karakteristikker ved et velfungerende team 

Sterke team kan utrette mye mer sammen enn hva et individ kan gjennomføre alene. Det er imidlertid vanskelig som leder å utvikle et team som fungerer godt sammen. Det er viktig å legge noe energi i det, fordi hvis man har det fint sammen, gir dette et positivt arbeidsmiljø. Dette kan for flere være et insentiv til å engasjere seg på arbeidsplassen. Både leder og medarbeider blir motivert av sammenholdet. Et effektivt samarbeid i team er noe som skal fôres og kontinuerlig forbedres. Det skjer ikke av seg selv. 

Nedenfor får du en liste over forslag på egenskaper man skal ivareta i et team: 

Tillit

Man må kunne stole på hverandre og hverandres egenskaper til å levere innenfor fristen. For å skape merverdi må alle stole på at alle jobber effektivt og hardt for å levere resultater. 

Konflikt

Det skal ikke oppfordres til konflikt, men man skal heller ikke være konfliktsky. Det er viktig at uenigheter blir snakket om, slik at små problemer ikke utvikler seg til store konflikter. Det ligger dessuten mye potensial for læring og utvikling i å diskutere det man er uenige om. 

Forpliktelse

I forlengelse av tillit, må man være forpliktet til å samarbeide og levere. Man må være lojal og sette sine egne behov til side, både som leder og ansatt. 

Ansvar

Ta ansvar for både det gode og det dårlige. Vær forberedt på å gi de ansatte tilbakemeldinger, samt å få tilbakemeldinger fra dem. Alle skal være ansvarlige for det arbeidet man utfører. 

Resultat

Målsettinger og ambisjoner bør være definert og snakket om. Hvis alle sammen snakker om hva man jobber mot eller for, er det lettere å definere arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling. 

Konflikter og lederskap 

En viktig forutsetning for å lykkes som team er at lederen kommuniserer klart og tydelig. Lederen bør være til stede i bedriften, og eksempelvis forklare hvorfor bestemte beslutninger blir tatt. Hvis de ansatte føler at blir informert og henger med i prosesser på arbeidsplassen, vil det være lettere å overbevise ansatte om at det er riktige tiltak. Ikke bare kommuniser hva den konkrete endringen er, men forklar hvorfor og hvilke fordeler ansatte får av endringene. Gjenta gjerne dette ved et senere tidspunkt, slik at du forsikrer deg om at alle er informerte og innforståtte med tiltakene og endringene. 

Les Anita Beslics, HR-sjef i Consid, beste tips til hvordan du ivaretar og beholder dine ansatte. 

Tenk på bedriftskulturen mens du rekrutterer 

Rekruttering er en investering i bedriften. Begynn å anse det som noe som gir din bedrift og ikke minst til bedriftskultur verdi, framfor at rekruttering kun forblir en utgiftspost. Bygg ditt team langsiktig, med fokus på teambuilding og bedriftskultur. Fokuser gjerne på sosiale arrangementer, men ikke kun det. Du må også tilrettelegge for diskusjon, tydelige forventninger og felles forpliktelse til hverandre. 

Trinn én er å samle de riktige personene, der du først og fremst må være klar over hvilke behov du har og hvilke mennesker du ønsker å rekruttere og ansette. Feilrekruttering er dyrt, og det er derfor det er lurt å stole på noen med erfaring innen bransjen og med rekruttering. I Worko har vi bygget opp en ekspertise i rekruttering innen IT og bygg, samt å rekruttere passive kandidater. Sammen med oss kan du stole på et samarbeid som er fruktbart, der vi rekrutterer fra hele landet og benytter oss av vårt landsdekkende nettverk av potensielle kandidater. 

Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så griper vi fatt i deg for en samtale om dine rekrutteringsbehov.