Learning & Development Management: strukturert kompetanseutvikling som gir økt suksess

Verden beveger seg raskt fremover, og kunnskapen som var relevant for fem år siden, er allerede gammel. Samtidig viser våre data at personlig utvikling er blant de tre viktigste faktorene i karrieren for de fleste av kandidatene våre. Med andre ord er det viktig både for enkeltpersoner og selskaper å fortsette å lære seg nye ting. For å sikre intern utvikling begynner derfor mange selskaper å ta Learning & Development (L&D) på alvor ved å ansette egne L&D Managers.

Hva gjør en L&D Manager?

En L&D Manager har ansvaret for intern kompetanseutvikling og gir de ansatte opplæring innenfor sine respektive stillinger. De skal sørge for at de ansatte lærer seg det de trenger for at selskapet skal kunne nå målene sine. Learning and Development Management kan være en egen avdeling innenfor større selskaper, men de kan også være en del av HR-teamet i mindre bedrifter.

Ved å analysere kompetansebehovet i hver avdeling og på selskapsnivå i nær kontakt med respektive sjef kan man utarbeide strategier og programmer som optimerer talentene og driver selskapet fremover – enten ved hjelp av eget materiale eller via en tredjepart.

L&D Managers tar også hensyn til ulike innlæringsmåter: Kompetanseutviklingen kan foregå gjennom workshops, forelesninger, egen lesning eller ved å følge en kollega og se hvordan de jobber. De vil også bidra til å sette opp budsjettet for opplæringsprogrammet og samler deretter inn feedback for å se hvordan materialet er blitt mottatt og hvilken effekt det har gitt.

Kandidatens marked stiller krav: L&D styrker deres EVP

Akkurat nå er det kandidatens marked, og du som arbeidsgiver må krydre ditt jobbtilbud med de beste fordelene og godene – ikke bare en god lønn. Personlig utvikling ligger høyt oppe på listen over de viktigste faktorene på jobben for mange, så når du tilbyr et utarbeidet program for personlig utvikling, styrker du selskapets EVP (Employee Value Proposition) og blir dermed mer attraktiv for nye kandidater.

Med det i tankene lister vi her opp ytterligere 3 grunner til at L&D kan være bra for ditt selskap:

1. Selskapet henger med i utviklingen

Nye trender og ny kunnskap er på stadig innmarsj. Markedet forandrer seg, og selskapene må henge med i utviklingen for å holde seg relevante og overleve. Med en avdeling som jobber spesifikt for å sikre at de ansatte holdes oppdatert, vil selskapet ditt kunne holde tritt med konkurrentene, eller kanskje til og med ligge et skritt foran.

2. Ansatte ønsker å bli værende i jobben

En av de vanligste grunnene til at man sier opp, er at man føler man har stagnert og ikke lenger utvikler seg. Hvis du sørger for alltid å holde dine ansatte stimulert og i stadig vekst, vil de se for seg en fremtid i selskapet, og sjansen øker for at de vil fortsette å jobbe der.

3. Øker produktivitet og engasjement

Nye spennende utfordringer skaper engasjement. De som trives og har det gøy på jobben, er sannsynligvis mer hengivne i sitt arbeidsforhold og gir mer tilbake til selskapet. Ansatte som fortsetter å utvikle kompetansen sin, kan også ta mer ansvar etter hvert, noe som ofte gir økt driv og interesse for selskapets overordnede mål. På sikt øker verdien både for kandidaten og selskapet når kunnskapen øker.

Proaktivitet er et vinnende konsept

Vi i Worko har helt siden 2011 tatt til orde for en proaktiv måte å tenke på når det gjelder rekruttering. Ved å bygge opp en pipeline med relevante kandidater har du alltid muligheten til å hente inn ny kompetanse så snart behovet oppstår. Denne tankemåten kan også anvendes på intern kompetanseutvikling: Når du investerer aktivt i selskapets ”merittbank”, fanger du opp kunnskapshull i god tid og sikrer bedre resultater på sikt.

Nå som du har en god utviklingsplan, ønsker du naturligvis de rette kandidatene som deltar i den. Vi i Worko er eksperter på strategisk kompetanseforsyning oghjelper deg med å finne relevante kandidater som passer til ditt personalbehov. Kontakt oss i dag for å optimalisere rekrutteringen!