Kvalitet og Garantier

 • Kvalitetssikring
  Vi kvalitetssikrer vår database og alle kandidater som vi kontakter. Worko sørger for, på våre kunders vegne, å utelukkende kontakte de beste kandidatene.
 • Tilgang til riktig informasjon
  Riktig og strukturert data om kandidatenes kompetanse, hva de ønsker å gjøre og på hvilket tidspunkt de forestiller seg å bytte jobb, gjør det lettere for oss å levere
 • Vi kan rekruttering innen våre bransjer
  VVåre rekrutteringskonsulenter holder seg oppdatert innen viktige hendelser i våre kunders bransjer, og vi investerer i opplæring.
 • Vi handler alltid konfidensielt
  Vi legger stor vekt på sikker behandling av informasjon og data
 • Tusenvis av ansettelser
  Vi har hjulpet 500 bedrifter med å rekruttere over 3000 kandidater
 • Profesjonell forsikring
  Vi kommer aldri med et samarbeids- eller løsningsforslag uten at vi har forsikret oss om at vi kan levere 100 %.
 • Vi tar hensyn til både eksisterende og fremtidige kunder
  Vi er opptatt av at interessekonflikter ikke skal ødelegge våre eksisterende eller fremtidige leveranser.

Les våre generelle vilkår.