Aztek – Din veileder til skyen

Aztek hjelper sine kunder med å realisere de muligheter som ligger i å ha en sikker skybasert infrastruktur med tilhørende plattform og tjenester.

Aztek planla å holde høy veksthastighet

Men det ble ikke nok tid, energi og kontinuitet til å skape tilstrømning av riktige kandidater

Aztek hadde prøvd på egen hånd å skape nødvendig tilstrømning for å håndtere det årlige kompetansebehovet og den høye veksthastigheten. Men for en bedrift i rask vekst manglet det kontinuitet i henvendelsene fra kandidater. De ga oppdraget til Worko for å øke effektiviteten og skape større tilstrømning.

Fortløpende kontakt med egnede kandidater.

Aztek er det første kandidatene tenker på når de har lyst til å skifte jobb.

Like innlysende som at Aztek er førstevalget blant kundene, vil Aztek være det første man tenker på blant kandidater som ønsker å bytte jobb. Derfor kontaktes hundrevis av kandidater hver måned, hvor vi strukturert kartlegger deres tidsplan, tilgjengelighet og interesser. Dette fører til at vi hver måned leverer intervjuklare kandidater og sikrer at vekstmålene innfris.

  • Kandidatbase som sikrer fremtidig vekst – over 230 kartlagte og kvalifiserte kandidater

  • Over 31 intervjuer (and counting!)

Vi valgte Worko ettersom de var initiativrike, fremadrettede og nytenkende. Dette kunne vi kjenne oss igjen i. Vi fortsetter å samarbeide med Worko fordi det er en effektiv måte å fortsette å få inn nye impulser i bedriften, noe som i sin tur gjør at vi sikrer kvalitet vil våre kunder.

Mattias Gustafson, Adm. dir. – Betonmast Sverige

På jakt etter unik kompetanse?

Vi har tilgang til passive kandidater. Våre rekrutterere hjelper deg med å finne riktige forutsetninger og skaper større tilstrømning av intervjuklare kandidater kontinuerlig og over tid.