Kompetansebasert intervju – hvorfor er det viktig?

Vil du rekruttere den aller beste kandidaten til den ledige stillingen i bedriften din? Da er det på tide å begynne og intervjue basert på ferdigheter. Det er nemlig ikke bare arbeidserfaring og utdanning som avgjør om en kandidat er kvalifisert til stillingen eller ikke. De personlige egenskapene er dessuten svært viktige. Nedenfor veileder vi deg til hvordan du gjennomfører et kompetansebasert intervju.

Hvordan rekrutterer jeg kompetansebasert?

I et kompetansebasert intervju fokuserer du som arbeidsgiver ikke bare på tidligere arbeidserfaring og utdanning, men også på kandidatens personlige kompetanser. Altså de egenskapene kandidaten sitter på som kan ha en verdi for den aktuelle stillingen. 

Som intervjuer stiller du spørsmål som legger opp til at jobbsøkeren kan fortelle om tidligere situasjoner der egenskapene var verdifulle, samt hvordan han eller hun kan dra nytte av de i denne stillingen. Ved å bruke en kompetansebasert intervjuteknikk får du som arbeidsgiver en enda bedre forståelse av kandidatens egenskaper, erfaringer og kompetanser. 

Husk at du kan få hjelp av Worko for å komme i gang med din kompetansebaserte rekrutteringsprosess.

Les mer om hvordan et samarbeid med Worko foregår her.  

Kompetansebaserte intervjuspørsmål – hva er det?

Kompetansebaserte spørsmål formuleres og utformes med mål om å finne ut hvordan kandidaten har håndtert tidligere situasjoner i arbeidslivet. Det du bør fokusere på, er å bruke spørsmålene til å forutsi hvordan personen vil håndtere avgjørende arbeidsoppgaver i den aktuelle stillingen. 

I et kompetansebasert intervju varierer spørsmålene avhengig av stillingen. Du stiller forskjellige spørsmål når du vil fylle en IT-stilling, en stilling i byggebransjen eller helsevesenet. 

Skal du gjennomføre ditt første kompetansebaserte intervju? Nedenfor er noen eksempler på kompetansebaserte intervjuspørsmål du kan bruke.

  • Fortell oss om en situasjon der du hadde problemer med å løse en oppgave, og hvordan du kom deg videre i arbeidsoppgaven?
  • Fortell om en gang du tok ansvar for å løse en utfordrende situasjon eller konflikt. 
  • Fortell om en situasjon der du måtte velge mellom to ulike løsninger. Hvordan tok du den endelige avgjørelsen?
  • Fortell om en situasjon der du måtte samarbeide med andre for å nå et mål.

Hvorfor bør jeg bruke en kompetansebasert intervjuteknikk?

Ved hjelp av en kompetansebasert intervjuteknikk, er det mulig å matche kandidatenes personlighet og kompetanse med de konkrete oppgavene til den aktuelle stillingen. 

Under et intervju er det viktig å få mest mulig informasjon om kandidaten, slik at du kan velge den kandidaten som er best egnet til stillingen. Du øker med andre ord sjansen for å finne den personen som har de beste forutsetningene for å ta din bedrift til nye høyder

Les mer om fordelene med å rekruttere kompetansebasert.  

Hvilke kompetanser leter du etter i ditt kompetansebaserte intervju?

Når du skal gjennomføre et kompetansebasert intervju, bør du være klar over hvilke kompetanser du leter etter. Disse varierer selvsagt mellom stillinger og bransjer. Det er imidlertid fire hovedområder som det er viktig å ta utgangspunkt i under et intervju – uansett omstendighetene. 

  • Personlige evner (modenhet, utholdenhet, læringsevne)
  • Menneskelige ferdigheter (samarbeidsevner, evne til å lytte til andre, relasjonsbygging)
  • Oppgaverelaterte evner (struktur, fleksibilitet, variasjon)
  • Organisasjonsrelaterte evner (initiativ, strategi)
     

Dette bør du forvente av kandidaten din

I et kompetansebasert jobbintervju er håpet at den som intervjues skal komme med konkrete eksempler. Dette gjør deg i stand til å forstå hvordan og hvorfor han eller hun handlet, reagerte og resonnerte i en bestemt situasjon. 

Det er viktig at personen også baserer sine svar på den aktuelle stillingsbeskrivelsen, og begrunner hvorfor sine personlige egenskapene er egnede. Det er altså ikke selve situasjonen eller eksemplet som er det viktigste. 

Det viktige er at personen gjør et logisk resonnement om hvorfor han eller hun egner seg for stillingen. Vedkommende bør vise at hen har lært noe av situasjonen. At personen tør å fortelle om en situasjon der ting ikke gikk helt etter planen, er også et godt tegn!

Få hjelp av Worko for å lykkes med din rekruttering

Det kan være utfordrende å finne dyktige mennesker med den kompetansen du leter etter. I IT- og techbransjene er det særlig vanskelig å rekruttere. Vi som jobber profesjonelt med rekruttering ser ofte at arbeidsgivere velger kandidater på feil grunnlag, som følge av at de ikke har brukt riktige metoder. 

Ved å jobbe med kompetansebasert rekruttering og gjennomføre intervjuer hvor det stilles kompetansebaserte spørsmål, øker du sjansene for å rekruttere de beste kandidatene. 

Vi hjelper deg med din rekruttering og veileder deg gjennom hele prosessen, fra å finne de rette kandidatene til ansettelse. Du gjennomfører de kompetansebaserte intervjuene på egen hånd, men vi er selvfølgelig alltid tilgjengelig for å gi deg tips og råd. 

Kontakt oss for å komme i gang med et samarbeid i dag.