IT-arkitekt – en svært ettertraktet ferdighet

Etterspørselen etter IT-ferdigheter er stor. Ikke minst når det gjelder seniorroller i IT-bransjen, for eksempel IT-arkitekt. Rekrutteringsselskapet Worko, som spesialiserer seg på rekruttering i IT-bransjen, gir sine beste tips for å rekruttere seniorroller innen IT.

Du som skal rekruttere en IT-arkitekt, har sannsynligvis allerede full kontroll på hvor vanskelig det kan være å finne rett kompetanse. Konkurransen om arbeidskraft er stor, og mange av de beste innen feltet har allerede jobber de liker, og arbeidsgiverne nøler ikke med å tilby dem fordeler. Når du rekrutterer ettertraktet kompetanse, er det viktig å være proaktiv. Vi i Worko gjør dette ved å jobbe med strategisk kompetansetilførsel. Vi rekrutterer ikke bare når det er behov blant våre kunder, vi rekrutterer regelmessig for å dekke behovene for hele året. På den måten har vi alltid kandidater med de riktige IT-ferdighetene klare for våre kunder.

Når man rekrutterer en IT-arkitekt, er det en rekke egenskaper hos kandidaten som gir et vellykket resultat. Vi lister dem opp nedenfor:

  • Liker å være “edderkoppen i nettet”.IT-arkitekten er edderkoppen i nettet og har helhetsoversikt over IT-strukturen i selskapet eller organisasjonen. IT-arkitekten må også ha svært god forståelse for hvordan virksomheten fungerer. En IT-arkitekt som virkelig liker å være «edderkoppen i nettet» er derfor spesielt ettertraktet av arbeidsgivere.
  • God til å kommunisere: IT-arkitekten har ofte den viktige rollen som bindeledd mellom utviklerne og brukerne av teknologien. I det daglige arbeidet har de ofte kontakt med mange forskjellige folk. En IT-arkitekt som liker og er flink til å kommunisere, er derfor gull verdt for arbeidsgiveren.
  • God til å jobbe strategisk: IT-arkitekten angir strategien for hvordan IT-systemene som brukes i virksomheten skal bygges opp og hvordan de skal struktureres og benyttes. Å være god til å tenke strategisk er derfor en viktig egenskap i rollen som IT-arkitekt.