Hvorfor sourcing?  

Ifølge karrierenettstedet LinkedIn er 90 prosent av brukerne åpne for nye karrieremuligheter, men bare 36 prosent er aktive jobbsøkere. Med andre ord er det mange passive kandidater som kanskje allerede har en jobb som de liker, men som vil være åpne for å bytte jobb hvis den rette muligheten dukker opp.

Hva er sourcing?

Sourcing innebærer å aktivt søke etter og identifisere potensielle kandidater til en stilling, i stedet for å kun basere seg på søknader. Dette kan gjøres ved hjelp av ulike metoder, som for eksempel å søke på LinkedIn, benytte seg av rekrutteringsbyråer eller å nettverke med personer innenfor bransjen. Sourcing kan være en effektiv måte å finne de beste kandidatene til en stilling på, spesielt innenfor IT-bransjen hvor det er stor konkurranse om de beste talentene.

Fordeler med sourcing i rekrutteringsprosessen

Å benytte seg av sourcing i rekrutteringsprosessen kan ha flere fordeler. Det kan øke sjansene for å finne de beste kandidatene til en stilling, spesielt hvis det er en krevende eller spesialisert stilling. Sourcing kan også være en mer effektiv måte å rekruttere på enn å kun basere seg på søknader, da man kan nå ut til potensielle kandidater som kanskje ikke aktivt søker etter jobb, men likevel kan være interessert i en ny mulighet. Videre kan sourcing bidra til å bygge opp et nettverk av potensielle kandidater som kan benyttes i fremtidige rekrutteringsprosesser.

I motsetning til den mer klassiske måten – å legge ut en annonse og vente på at den rette kandidaten skal sende inn en søknad, tar rekruttereren her en mer aktiv rolle og finner selv de mest passive kandidatene.

Hvordan vi kan hjelpe til med sourcing

Et rekrutteringsbyrå kan hjelpe bedrifter med å finne de beste kandidatene ved å benytte seg av sourcing-metoder. Dette kan inkludere å aktivt søke etter potensielle kandidater på sosiale medier og andre plattformer, samt benytte seg av sitt nettverk og andre ressurser for å finne de rette kandidatene. Rekrutteringsbyråer kan også bruke avanserte teknologier og verktøy for å analysere data og identifisere potensielle kandidater som passer til stillingen og bedriftens behov. Ved å samarbeide med et rekrutteringsbyrå kan bedrifter få tilgang til en større talentpool og spesialisert ekspertise i å finne de rette kandidatene med riktig kompetanse og erfaring.

Med Worko får du kontakt med de passive kandidatene i rekrutteringsprosessen. Klikk her for å lese mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift!

Tre tips for bruk av sourcing

  • Planlegg sourcingstrategien ved å definere drømmekandidaten og hvilke kvalifikasjoner, egenskaper og erfaringer den ideelle kandidaten skal ha. Skriv ned de nødvendige ferdighetene i en tydelig kravprofil.
  • Når du har utviklet en kravprofil, kan du tenke over hvordan bedriften din skal nå ut til kandidatene. Hvordan ser målgruppen ut og hvor er de? Det kan være spesielle fora, grupper eller steder der bedriften din skal være synlig. Når du har avgjort dette, kan du tenke på hvordan bedriften din bør tilpasse sin kommunikasjon og employer brandfor å tiltrekke seg riktig type kompetanse.
  • Ulike rekrutteringsbehov byr på ulike utfordringer. Hvis det er stor konkurranse om det talentet som bedriften din leter etter, vil det kreve mer av deg som arbeidsgiver å virkelig skille seg ut. Hvis det føles som en overveldende oppgave, kan det være lurt å hente inn ekstern hjelp fra spesialister i form av rekrutteringsbyråer.