Hvordan bruke en personlighetstest i rekruttering 

I rekrutteringsprosessen er det vanlig å ta i bruk en personlighetstest for å få tilstrekkelig informasjon om kandidatene før man velger den man vil ansette. En personlighetstest er et verktøy du kan bruke for å få en peiling på hvorvidt kandidaten leverer den kompetansen du har bruk for. I rekrutteringsprosessen kan derfor personlighetstestene være verdifulle, men husk at de kun er ment å være supplerende til intervjuet og andre oppgaver før ansettelsen. 

Personlighetstest i rekruttering av nye kolleger 

I starten av rekrutteringsprosessen kartlegger vi alltid ditt behov for kompetanse, og da hvilken kompetanse og hvilke evner du ønsker fra kandidatene dine. Disse ønskene er avgjørende for å kunne gjennomføre en stillingsanalyse og sette sammen en kravprofil. En stillingsanalyse, som definerer pliktene og ansvaret i stillingen, og kravprofilen, det som vi kaller hiring bar, som beskriver den ideelle kandidaten, legger grunnlaget for rekrutteringen. Når du vet hva du leter etter, er dette en god garanti for en velfungerende rekrutteringsprosess. 

Basert på hvilke behov du har for kompetanse, og hvilke evner og egenskaper du setter pris på, kan du lettere utføre intervjuer av og oppgaver sammen med kandidater. En personlighetstest er for mange arbeidsgivere et supplement i ansettelsesprosessen, der man kan avdekke flere av kandidatens egenskaper. 

Hva inneholder en personlighetstest?

En personlighetstest inneholder typisk et spørreskjema med multiple choice, som vil si at kandidaten får spørsmål med flere valgmuligheter. Det kan være opptil 300 utsagn som den skal forholde seg til. I hvert spørsmål blir kandidaten satt inn i en situasjon, der den velger det alternativet som best dekker hvordan den vil oppføre seg i situasjonen. 

Eksempel på spørsmål i en personlighetstest 

Et typisk spørsmål man får er relatert til hvorvidt personen er utadvendt eller ikke. Kandidaten møter på følgende utsagn: Liker du å være rundt nye og mange mennesker, eller foretrekker du å tilbringe tid alene? Her kan du som arbeidsgiver få et inntrykk av hvor avslappet personen er i å danne nye relasjoner og networke i jobbsammenheng. 

Hvorfor ta i bruk en personlighetstest? 

Som arbeidsgiver kan du ta i bruk en personlighetstest for å lære mer om personligheten til kandidaten. En personlighetstest viser preferansene deres. Som du ser i eksempelet ovenfor blir kandidaten stilt overfor en problemstilling, der de må ta stilling til hva de foretrekker i den gitte situasjonen. Som arbeidsgiver lærer du mer om hvordan kandidaten vil oppføre seg i arbeidssammenheng. Du kan bruke resultatene fra personlighetstesten til å vurdere hvorvidt personlighetstrekkene til personen samsvarer med behovene du har. 

Det er likevel verdt å merke seg at en personlighetstest ikke dekker alle aspekter ved kandidaten. Bruk derfor personlighetstesten som et supplement i intervjuprosessen, og trekk ut mer informasjon fra kandidaten i samtalen eller ved case-oppgaver. 

Lær mer om rekruttering og finn gode tips til rekruttering i vår rekrutteringsblogg 

Hva måler en personlighetstest? 

En personlighetstest avdekker kandidatens personlige preferanser og hvordan personen foretrekker å arbeide. Den gir deg en indikasjon på hvilke styrker og svakheter kandidaten har. Personlighetstesten måler for eksempel hvorvidt kandidaten er mer tilbøyelig til å jobbe raskt og mindre nøyaktig, eller langsommere og mer nøyaktig. Dette er opplysninger som indikerer atferdsmønstre, der du får et innblikk i hvordan personlighetstrekkene avspeiler seg i atferd.  Det er viktig å merke seg at personlighetstesten kun avslører indikasjoner på arbeidsmønstre. 

Personlighetstest under jobbintervjuet 

Etter du har invitert kandidaten til jobbintervju og hatt den første samtalen, kan du invitere personen til å ta en personlighetstest. Det er ofte fordelaktig å ta i bruk en personlighetstest i en eventuell andre runde i ansettelsesprosessen. En personlighetstest er et verktøy som flere arbeidsgivere bruker for å avdekke kandidatens egenskaper og dermed ha bedre grunnlag for å ta en beslutning. Personlighetstester kan avdekke naturlig og tillærte styrker, preferanser og atferdsmønstre. På den måten kan du lettere danne deg et bilde av hvordan kandidaten vil passe inn på arbeidsplassen. 

Kan en kandidat jukse seg til et bedre resultat i personlighetstesten?

Du lurer kanskje på om kandidaten kan lure personlighetstesten, og jukse seg til et mer fordelaktig resultat. Det er selvfølgelig mulig at kandidaten er strategisk i svarene den gir, men de fleste råder arbeidstakere til å svare ærlig på personlighetstester. Mange får denne anbefalingen, fordi du som intervjuer ofte kan gjennomskue hvis personen er strategisk i svarene. Du oppdager gjerne hvis to svar ikke stemmer overens – og hvis ikke, vil et forsøk på juks ofte gi utslag i grad av konsistens etter at personlighetstesten er gjennomført. En for lav eller høy konsistens gjør nemlig testen ugyldig. 

Bestill en gratis konsultasjon hos oss.

«The Big Five» – femfaktormodellen 

Den kanskje mest kjente personlighetstesten er femfaktormodellen, som er bedre kjent som The Big Five. Det er en utviklet personlighetstest som er basert på fem personlighetstrekk og har blitt brukt av både rekrutteringsbyråer og bemanningsbyråer i en årrekke. 

Hva er «The Big Five» personlighetstesten?

The Big Five er en personlighetstest som tar utgangspunkt i fem brede karakteristikker. Du får en score basert på disse, og ideen er at dette skal gi en fornemmelse på hvordan kandidaten vil oppføre seg på arbeidsplassen og i arbeidsoppgavene. 

De fem personlighetstrekkene i personlighetstesten: 

  • Åpenhet 
  • Planmessighet
  • Ekstroversjon 
  • Omgjengelighet 
  • Nevrotisisme

Andre populære personlighetstester

  • DISC: Dominance, Influence, Steadiness og Conscientiousness 
  • OPQ (Occupational Personality Questionnaire) 
  • Wave® Professional Styles

Rekrutteringsprosessen sammen med Worko 

Rekruttering er utfordrende og spennende, der personlighetstester kun er et verktøy blant mange. Det kan være til hjelp for deg som skal velge mellom mange kvalifiserte kandidater, fordi det er et supplerende verktøy for å visualisere personen på din arbeidsplass. 

Rekrutteringsprosessen sammen med Worko er dessuten fokusert på strategisk kompetansetilførsel, oppgaveløsning basert på data, samt solide prosedyrer. Vi tilpasser dessuten forløpet til dine behov og ønsker til kompetanse. Vår ekspertise innen rekruttering gagner deg uansett hvilken situasjon du står i. 

Lær mer om hvordan et samarbeid med oss i Worko fungerer.