Hvordan bli en vinner i krigen for fremtidens kompetanse

Mange bedrifter i byggebransjen synes det er vanskelig å finne den rette kompetansen. På lang sikt risikerer det å bremse produktiviteten, tilgangen til nye forretningsmuligheter og dermed lønnsomheten og utviklingen av bedriften som helhet. Den nye generasjonen arbeidstakere vil være avgjørende for å sikre fremtidens kompetansebehov, og derfor må du som arbeidsgiver forstå hva de ønsker fra deg som arbeidsgiver.

Det er høy konkurranse om arbeidsstyrken i byggebransjen, og det er viktigere enn noensinne å holde på sine ansatte samtidig som man tiltrekker seg nye kandidater. For å sikre fremtidens kompetansebehov må byggebransjen være dyktig til å vise frem hvilke karrieremuligheter som ligger i bransjen. Samtidig er det viktig at hver enkelt arbeidsgiver holder seg relevant ved å innfri kravene som stilles av neste generasjon. Blant studentene er det visse faktorer som er spesielt viktige for valget av fremtidig arbeidsgiver.

I Universums årsrapport ble studentene spurt om hva de ønsker seg av en fremtidig arbeidsgiver. Det viktigste ifølge studentene var å ha en leder som støtter deres utvikling. Deretter kommer sikker sysselsetting, mulighet for god og konkurransedyktig lønnsutvikling og worklife balance – balanse mellom fritid og arbeidsliv. I tillegg til dette verdsetter talentene gjensidig respekt, fleksible arbeidsforhold, varierte oppgaver og et inspirerende formål.

Slik oppfyller du disse ønskene

 1. Fleksibilitet, variasjon og balanse
  Å føle at du har en balanse mellom arbeid og fritid blir en stadig viktigere parameter. Dette gjelder ikke bare ansatte. Selv om byggebransjen er en tradisjonspreget bransje som ikke er preget av fleksibilitet, er det mye å gå på her også. Det kan for eksempel være å involvere ansatte slik at de kan være med på å avgjøre arbeidstiden, og utforme tidsplanen på en god måte. Selv de minste endringene kan utgjøre en stor forskjell når det gjelder mulighetene å tiltrekke seg kandidater. For eksempel har mange fortsatt inntrykk av at alle som jobber i byggebransjen, må starte arbeidsdagen ekstremt tidlig om morgenen, men faktum er at det er langt fra regelen på alle arbeidsplasser. For folk som liker å jobbe om kvelden, er det heldigvis mange byggeprosjekter som foregår om kvelden og natten. For å kunne tilby en mer variert arbeidshverdag, kan man også vurdere muligheten for å tilby mer varierte arbeidstimer, arbeidsmiljøer eller oppgaver. I utgangspunktet handler det om å skape gode forhold slik at kandidatene ikke velger bort byggebransjen på grunn av manglende fleksibilitet og varierte arbeidsmiljøer.
 2. Støtte medarbeidernes utvikling
  Å sette opp en utviklingsplan for de ansatte har mange positive effekter for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Ikke bare får du som arbeidsgiver mer fornøyde medarbeidere som føler at de utvikler seg i riktig retning og ønsker å holde seg i bedriften, du får også et mer produktivt og effektivt team. Som arbeidsgiver har du mye å tjene på å bruke all kompetansen som er til stede på arbeidsplassen din. Kanskje er det ansatte med opplæring som du ikke vet om, eller tidligere arbeidserfaring som kan utnyttes bedre. Ansatte som bruker sin kunnskap og fortsetter å utvikle denne, trives bedre og blir lenger i selskapet.
 3. Tilby sikker ansettelse
  Bygg- og anleggsbransjen påvirkes av mange eksterne faktorer som svingninger i økonomien, politiske beslutninger om boligbygging og boligmarkedet, og sesongbestemt mangel på arbeidskraft. Trygg og sikker ansettelse har alltid vært viktig for bygningsarbeidere, som for alle andre yrker, men det har blitt enda tydeligere blant den nye generasjonen arbeidstakere. Trygghet handler også om å skape gode forutsetninger for at den ansatte skal lykkes. I tillegg til fornuftige arbeidsforhold og tariffavtaler er det viktig at det er klarhet i hva de kan forvente av deg som arbeidsgiver og hva du forventer av dem.
 4. Lønn som konkurransemiddel
  Å tilby en konkurransedyktig lønn blir stadig viktigere i dagens arbeidsmarked. Hvis lønningene ikke er tilpasset markedet og det ikke er mulighet for lønnsøkning, er det stor sjanse for at de ansatte velger å slutte. Fordeler og konkurransedyktig lønnsutvikling er viktige komponenter for å tiltrekke seg dyktige kandidater. Derfor bør du tenke over hvordan lønnsveksten ser ut i bedriften din. Etter hvert som dette blir viktigere for den nye generasjonen arbeidstakere, bør du også være forberedt på å bli spurt om dette allerede under jobbintervjuet.Kort fortalt må bedrifter i byggebransjen som trenger kompetanse, sørge for at de holder seg relevante og attraktive på flere nivåer, blant annet ved å satse på de ovennevnte faktorene. Slik har bedriftene større sjanse for å tiltrekke seg kandidater og oppfattes som en attraktiv arbeidsgiver. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig i seg selv. Bedrifter må også klare å formidle dette til kandidatene i rekrutteringsprosessen.Vi i rekrutteringsbyrået Worko hjelper deg ikke bare med rekrutteringen, vi gir deg også viktig innsikt og tilbakemeldinger fra kandidatene om deres opplevelse av deg som arbeidsgiver. Det gir deg en bedre forståelse av om du har klart å formidle disse viktige faktorene, og hvordan de opplever rekrutteringsprosessen. Dette vil i sin tur ha betydning for om kandidaten takker ja til jobben, noe som hjelper deg å rekruttere flere og bedre kandidater.