Hva koster en rekruttering av en ansatt – og en feilrekruttering?

Å ansette nye medarbeidere er ikke gratis og det kan være vanskelig å beregne hva en rekruttering kommer til å koste. Det er mye som står på spill, og det er mange faktorer du blir nødt til å ta i betraktning. Som en bedrift er dere nødt til å bestemme hvor mye dere ønsker å investere i rekrutteringsprosessen. Noe som derimot bidrar til ekstra kostnader, er feilrekruttering. Det er fort gjort å gjøre feil, men ta det med ro – vi hjelper deg å lykkes med bemanningsbehovet ditt!

Hva koster en gjennomsnittlig rekruttering?

Siden bemanningsbehovet varierer fra bedrift til bedrift, er det vanskelig å beregne nøyaktig hva en rekruttering koster, men det estimerte gjennomsnittlige beløpet er rundt 500 000 kr. Det finnes ulike faktorer som påvirker prisen. Disse kan for eksempel være:

 • Industri
 • Lønnsnivå
 • Om stillingen krever senior- eller juniorkompetanse
 • Behov av tester som evnetester og personlighetstest
 • Om det er snakk om en heltid- eller deltidsansatt
 • Ytterligere annonser

Er du usikker på hvordan bedriftens behov for nye ansatte ser ut? Bruk vårt verktøy for å beregne rekrutteringsbehovet for det kommende året.

Hva er det som koster ved en rekruttering?

 1. Vi begynner med selve rekrutteringsprosesen. Her er du nødt til å sette av ressurser for å formulere en ideell kandidat, bestemme deg for riktige annonser og publisere dem. Videre er det viktig med gode strategier for å kunne velge riktig kandidat og gjennomføre intervjuer.
 2. Den nyansatte krever tid og ressurser ved en vellykket rekruttering. Kolleger må omprioritere oppgavene sine for å lære opp den nye medarbeideren. Dersom personen er feilrekruttert, må alt dette gjøres om igjen.

Viktigheten av en effektiv rekrutteringsprosess

Det er like viktig å utvikle en fungerende rekrutteringsprosess, som det er å beregne kostnadene. Vi snakker ofte om viktigheten av å rekruttere de riktige kandidatene til en arbeidsplass – og i dag er det viktigere enn noen gang. Den høye konkurransen og de beste kandidatene har gjort rekrutteringsprosessen mer utfordrende og tidkrevende, og spiser mye av budsjettet ditt. Derfor vil vi understreke verdien av en godt utviklet rekrutteringsprosess som minimerer risikoen for feilrekruttering og høye unødvendige kostnader. 


Mangler bedriften din den tiden eller kompetansen som kreves for en effektiv rekrutteringsprosess? Da er det lurt å ansette et rekrutteringsfirma. Vi i Worko har utviklet en veletablert rekrutteringsprosess som bidrar til kostnadseffektiv rekruttering. Vi sørger for å produsere en skreddersydd liste med egnede kandidater basert på bedriftens behov og preferanser, slik at du ikke trenger å begynne fra starten av ved hver nyansettelse.

Slik vet du at din bedrift har feilet med en rekruttering

Hvordan vet man om en feilrekruttering har skjedd? Det finnes selvsagt åpenbare årsaker, som at den nyansatte ikke gjennomfører oppgavene sine eller samarbeider dårlig med resten av teamet. Men det kan også være mangel på kunnskap som påvirker den nyansatte.

En feilrekruttering kan blant annet skyldes følgende faktorer:

 • Arbeidstaker mangler forventet kompetanse.
 • Den ansatte underpresterer og klarer ikke å nå de fastsatte målene.
 • Den ansatte var ikke ærlig om tidligere erfaring og kvalifikasjoner

Hva koster en feilrekruttering?

Det estimerte gjennomsnittlige tallet for hva en feilrekruttering koster, er 700 000 kroner – det er med andre ord en høy pris å betale. Gjelder det en lederstilling eller en spesialstilling kan kostnaden bli enda høyere.

Dessuten kan en feilrekruttering innebære andre negative faktorer som er vanskeligere å sette en pris på. Noen eksempler på disse er:

 • Dersom den nyansatte ikke ivaretar jobben sin, vil dette ramme de andre kollegene. Arbeidsinnsatsen blir dårligere og moralen i teamet blir påvirket. Dersom det dreier seg om en lederstilling, kan dette svekke hele teamets arbeidsprestasjoner betydelig.
 • Kundene får ikke den servicen de forventer, avslutter samarbeidet og ser etter konkurrenter, noe som kan føre til store tap i siste ende.
 • Hvis feilrekruttering påvirker hele teamet, stiller de andre ansatte spørsmål ved ledelsen. Dette kan føre til konflikter, dårligere motivasjon og i verste fall oppsigelser.

Hvordan håndterer man en feilrekruttering?

Start med å finne ut hva som gikk galt og hvilke egenskaper den nyansatte mangler. Gikk noe galt i kommunikasjonen under intervjuene, eller har hen fått helt feil oppgaver? Kanskje det er en annen rolle i virksomheten som vil passe den ansatte bedre? Det er mulig å fikse problemet ved å omplassere, regulere oppgaver eller opplære ytterligere.

Det er stort sett du som rekrutterer/arbeidsgiver som har ansvaret ved feilrekruttering – det er mangler i rekrutteringsprosessen. Derfor skal vi nå gå gjennom hva du kan gjøre for å unngå disse unødvendige rekrutteringskostnadene.

Hva kan jeg gjøre for å unngå kostnader ved feilrekruttering?

 • Ikke ta beslutninger uten et godt grunnlag
  Noen ganger kan det føles lettere å gå etter magefølelse enn faktiske egenskaper. Magefølelsen sier «ja, kjør på», men det er viktig ikke bare å handle på magefølelsen, men også på konkrete faktorer og alltid tenke nøye gjennom en beslutning. Ta stilling til fakta, erfaringer og resultater, ettersom dette sier mye om hvorvidt kandidaten er egnet til stillingen. 
 • Ha tydelige forventninger
  Det er viktig å informere kandidatene om hva som forventes av dem, og om hva dagens stilling innebærer. Stillingen skal tydelig definere hvilke kompetanser og erfaringer som er ettertraktet og som rollen krever. Ved formulerer stillingsannonsen presist, unngår du mange søknader fra ukvalifiserte kandidater.
 • Test hvor godt kandidaten jobber sammen med fremtidige kolleger
  Det er alltid en god idé å la en kandidat møte de potensielle kollegene for å se hvor godt han eller hun fungerer i teamet. Hva synes kandidaten om kollegene, og omvendt? Det er viktig at den nye kollegaen matcher kulturen på arbeidsplassen – noe som øker både motivasjon og samarbeid.
 • Dra nytte av anbefalinger eller ansett en ekspert
  Det er ofte lønnsomt å stole på anbefalinger når man finner og velger ut kandidater. Det er mye som tyder på at de som blir anbefalt ofte er mer produktive og blir lenger enn de som er ansatt gjennom en annonse. Minimer summen av hva rekrutteringen vil koste ved å velge kandidater som andre bedrifter anbefaler. Da slipper du også å betale for dyre annonseplattformer.

Worko hjelper deg med rekruttering

Et annet alternativ er å ansette en rekrutteringsekspert. Rekrutteringseksperten vet hvor de beste kandidatene på markedet er og hva som kreves for at du skal kunne rekruttere dem. Worko har tilgang til informasjon og kontakter som hjelper deg å komme i kontakt med markedets beste kandidater. Vi hjelper deg med å rekruttere i IT-bransjen og byggebransjen, som begge er utfordrende og kostbare å rekruttere i.

Ta kontakt med Worko i dag!