Worko – strategisk rekrutteringsbyrå i Stavanger innen IT 

Worko er eksperter på å rekruttere spesialister innen IT og teknologi. I Stavanger står vi klare som din samarbeidspartner i rekruttering av din nye kollega. Som ditt rekrutteringsbyrå i Stavanger, er vi innstilte og motiverte på å rekruttere den IT-kompetansen du trenger. Vi jobber strategisk og proaktivt med rekruttering, og i våre solide prosedyrer for rekruttering er det alltid rom for tilpasning av individuelle ønsker. Rekruttering i Stavanger sammen med oss betyr kvalifiserte og skreddersydde løsninger. 

Rekruttering innen IT og teknologi i Stavanger 

Rekruttering i Stavanger innen IT er spennende og utfordrende. Her vokser markedet og det er en stigende etterspørsel etter dyktige spesialister innen IT og teknologi. Samfunnet og hverdagen blir mer og mer digitalisert, og de aller fleste virksomheter i Stavanger og Norge krever en form for kompetanse innen IT og teknologi. Det er derfor mange muligheter for rekruttering. Når det er sagt, vet også kandidatene at det er stor etterspørsel etter dem. Det betyr at som bedrift må du posisjonere deg selv som en attraktiv arbeidsplass. Kandidaten stiller krav til arbeidsmetode, -forhold og lønn. De er i tillegg passive arbeidssøkere, som betyr at de ofte har en jobb, og er kun villige til å bytte jobb hvis de blir tilbudt noe bedre. Derfor må rekrutteringen være proaktiv, og der kan vi hjelpe deg! Stol på vår ekspertise i rekruttering innen IT og teknologi

Rekruttering handler om strategisk kompetansetilførsel 

Vår tilnærming til rekruttering er proaktiv. Dette innebærer at vi råder alle virksomheter til å anse rekruttering som en del av deres forretningsplan. Rekruttering bør ikke være noe som skjer ved behov, når du trenger en ny ansatt, det bør heller være en kontinuerlig praksis. Vår rekrutteringsløsning, strategisk kompetansetilførsel, er en proaktiv leveranse av kompetanse som samsvarer med ditt behov for rekruttering og din egen strategiske plan for kompetanse. Utover at rekruttering bør være kontinuerlig, ikke stykkevis, handler strategisk kompetansetilførsel om å tenke på detaljnivå i hvert trinn av rekrutteringen, samtidig som vi opprettholder et helhetsbilde. Som ditt rekrutteringsbyrå i Stavanger, leverer vi strategiske og skreddersydde løsninger basert på ditt behov. 

Få et inntrykk av hvordan vi rekrutterer, våre tjenester og løsninger i vår rekrutteringsblogg.

Proaktiv rekruttering innen IT og teknologi 

I Worko mener vi at rekruttering ikke bare handler om å ansette den beste medarbeideren, det er også en investering i egen virksomhet. Når du samarbeider med Worko, får du hjelp til rekruttering i Stavanger, samt anledning til å spre ryktet ditt bredt over hele Norge. Selv om vi rekrutterer i Stavanger, leter vi nemlig etter de aller beste kandidatene fra andre byer og steder i Norge. Fordi kandidatene er passivt arbeidssøkende, må du tiltrekke dem. Du får derfor muligheten til å spre alle fordelene ved å jobbe i din bedrift, samtidig som du leter etter din nye kollega. 

I rekrutteringsprosessen støtter vi deg langs hele veien og vi sørger for at du henger med i prosessen. Vi rådgir og kommer med verdifulle opplysninger fra og om kandidaten. Vi opererer som en tredjepart, som får tilgang på informasjon du ikke har. Denne informasjonen deler vi med deg, slik at vi sammen kan arbeide for å forbedre din virksomhet. I rekrutteringen hjelper vi deg blant annet med å innhente feedback fra kandidater som har vurdert jobben. Dette gir innsikt i hvordan kandidater oppfatter din arbeidsplass, som gir en peiling på hva du bør forbedre eller hva du bør fortsette å poengtere i framtidig rekruttering. Rekruttering gir med andre ord merverdi til egen virksomhet. Invester derfor tid i å rekruttere proaktivt og kontinuerlig sammen med Worko. 

Ditt rekrutteringsbyrå i Stavanger 

Rekruttering av IT-kompetanse i Stavanger krever innsyn i markedet og bevegelsene som rører seg her. Vi har stor viten i og erfaring med IT-bransjen i Stavanger, og bruker vårt store nettverk av mulige kandidater til å spre dine behov og ønsker bredt. Samtidig kartlegger vi hva du leter etter, slik at det er samsvar mellom kandidater som du er interessert i og kandidater som synes din arbeidsplass er spennende. 

Innen IT og teknologi rekrutterer vi til en rekke ulike stillinger. Nedenfor får du en oversikt over diverse spesialister vi hjelper deg med å rekruttere: 

Utover å være ditt rekrutteringsbyrå innen IT og teknologi, tilbyr vi i Worko løsninger for ditt rekrutteringsbehov innen bygg og anlegg. Vi har kjennskap til byggebransjen i Stavanger, og rekrutterer spesialister med kompetanse fra hele landet. Lær mer om hvordan vi rekrutterer innen bygg og anlegg i Stavanger. 

Rekrutteringsbyrå i Stavanger med landsdekkende tjenester 

Rekruttering sammen med oss i Worko er landsdekkende. Som vi allerede har nevnt, leter vi ikke bare etter din neste kollega i Stavanger. Vi er til stede i Oslo, Bergen og Trondheim, og benytter oss av vårt store nettverk i alle disse byene for å finne kandidaten som passer dine behov best. Vi leter også etter kandidater fra andre steder i Norge. I rekrutteringsprosessen sprer vi godene og fordelene ved din arbeidsplass, og hjelper deg med å tiltrekke kandidater. Det er større sjanse for å finne den rette for deg, når vi sprer navnet ditt bredt. Når arbeidsplassen du tilbyr anses som attraktiv, vil flere vurdere å flytte til Stavanger for å jobbe sammen med dere, som er et annet eksempel på hvordan rekruttering er en investering i egen bedrift. Gjennomtenkt rekruttering kan i dette tilfelle bidra til å skalere virksomheten din. 

Samarbeid med Worko for solid rekruttering av IT-kompetanse 

I samarbeidet med Worko, får du tilgang på en veletablert prosedyre som vi tilpasser etter dine ønsker. Vår rekrutteringsprosess er bygget opp etter lang erfaring med rekruttering, der vi legger en strategisk plan for rekrutteringen. Den er utarbeidet etter kartlegging av dine behov og hvilke ønsker du har for din nye kollega. Vi bruker tid på å bli kjent med din bedrift, og herfra kartlegger vi målgruppen din. Vi er aktivt på leting etter den best kvalifiserte kandidaten, og videresender kun de beste kandidatene til deg. Selve intervjuet utfører du selv, men vi er alltid tilgjengelige for sparring og råd. Slik angriper vi rekrutteringen på en kompetansebasert måte.

Stol på vår ekspertise i rekruttering innen IT 

Trenger du spesialister innen IT, er rekruttering sammen med Worko en selvfølge. Vi er ditt rekrutteringsbyrå i Stavanger, som tar dine behov på alvor og tilbyr en solid rekrutteringsprosess med mulighet for skreddersydde tilpasninger. Vi rekrutterer, kvalifiserer og tilpasser på dine vegne, og legger inn en stor innsats for å rekruttere den aller beste kandidaten. 

Utfyll kontaktskjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg. Du kan også kontakte oss direkte hvis du har spørsmål til vår tilnærming til rekruttering eller ønsker hjelp med rekruttering i Stavanger. Vi vil gjerne snakke med deg om dine behov for rekruttering.