Rekruttering av bygg-kompetanse i Stavanger 

Rekruttering innen bygg og anlegg krever ekspertise. Vi i Worko er eksperter på å rekruttere spesialister innen bygg- og anleggsbransjen i Stavanger. I samarbeid med oss får du tilgang på en verktøykasse bestående av en strategisk og proaktiv tilnærming til rekruttering, i tillegg til et stort nettverk innen bransjen. Vi rekrutterer din neste kollega på en enkel og effektiv måte. 

Rekruttering innen bygg og anlegg i Stavanger 

I Stavanger er det et voksende behov for kompetanse innen bygg og anlegg. Det er flere byggeprosjekter gående, og hvert enkelt prosjekt krever en rekke forskjellige kompetanser. Vi rekrutterer til diverse stillinger, fra prosjektledere til teknikere. Dette er likevel ikke rett fram – det krever innsikt i bransjen og viten om hvilke krav kandidatene stiller til arbeidsgiver. I samarbeid med oss får du tilgang på dette. 

Strategisk rekruttering i bygg og anlegg 

Vår tilnærming til rekruttering er proaktiv og basert på strategisk kompetansetilførsel. Dette betyr to ting. Først, vi råder deg til å rekruttere kontinuerlig og ikke stykkevis. La det bli en del av din forretningsplan. Inkluder rekrutteringen som en av dine konstante gjøremål som du har for øye. Rekrutter heller én person om måneden, enn et dusin under tidspress. Dette gjør rekrutteringen mer effektiv, mindre kostbar og enklere når behovet faktisk dukker opp. For det andre, innebærer strategisk kompetansetilførsel at vi sikrer at det er samsvar mellom dine behov, markedet og kompetansen til personen vi rekrutterer og kvalifiserer. Rekruttering handler ikke bare om å finne den riktige personen der og da, det handler om å finne den best kvalifiserte personen som vil gi merverdi til virksomheten din. 

Proaktiv rekruttering av passive arbeidssøkere 

Spesialistene innen bygg og anlegg er passivt arbeidssøkende. Mange har allerede en jobb, men er åpne for å bytte arbeidsplass, men ikke av seg selv. De er kun villige til å bytte jobb hvis de får tilbudt en bedre jobb. Dette betyr at du må posisjonere deg selv som en attraktiv arbeidsplass. Kandidatene vet at de er etterspurt og nøler ikke med å stille krav til deg. I rekruttering sammen med oss, rekrutterer vi selvsagt de beste kandidatene, men vi hjelper deg også med å framstå som en pålitelig og fin arbeidsgiver. Vi ønsker at kandidatene skal ha lyst til å jobbe sammen med deg, utover at deres kompetanser passer overens med dine ønsker og behov. 

Lær mer om hvordan vår tilnærming oversettes til praksis i vår rekrutteringsblogg. 

Rekruttering er en investering i egen virksomhet 

Rekruttering er en hjørnestein i enhver virksomhet, fordi dyktige medarbeidere er avgjørende for at bedriften lykkes. Vi ønsker at du skal finne en person som ikke bare har de rette kompetansene innen bygg og anlegg, men som også faller naturlig på plass hos deg. Den skal berike arbeidsmiljøet ditt, samtidig som den gir merverdi til bedriften. Gode kolleger er ofte nøkkelen til gode resultater, og deres bidrag har betydelig effekt på selskapets vekst. 

Vi mener at rekruttering kan bidra positivt til denne veksten. Når du posisjonerer din arbeidsplass i forhold til andre arbeidsgivere, har du mulighet til å fremheve dine styrker. Når du synliggjør fordelene ved arbeidsplassen, distanserer du deg fra konkurrenter som ønsker de samme kandidatene. Dette kan potensielt øke ditt konkurransefortrinn på markedet, der du bruker en nødvendig og grunnleggende prosess – rekruttering – for å markedsføre deg selv. Rekruttering er ikke lenger kun praksisen med å finne din neste medarbeider og kollega, det er også et verktøy for å spre ordet om hva du kan tilby. Invester derfor i deg selv og samarbeid med oss i rekrutteringsprosessen. 

Worko er ditt rekrutteringsbyrå i Stavanger 

Bygg- og anleggsbransjen er en bred bransje bestående av forskjellige kompetanser. Et byggeprosjekt krever et bredt spekter av kunnskap og ferdigheter. Vi rekrutterer alle kompetansene du har bruk for. Se listen nedenfor over et utdrag av stillinger vi rekrutterer til: 

  • Anleggsleder i Stavanger 
  • Arbeidsleder i Stavanger
  • Arkitekt i Stavanger 
  • Byggingeniør i Stavanger
  • Geotekniker i Stavanger 
  • Konstruktør i Stavanger 
  • Miljøtekniker i Stavanger 
  • Oppdragsleder i Stavanger
  • Prosjekteringsleder i Stavanger 
  • Prosjektleder i Stavanger

Vi rekrutterer også IT-kompetanse i Stavanger. Les mer om hvordan vi rekrutterer innen IT-bransjen. 

Samarbeid med Worko om rekruttering i Stavanger 

I samarbeid med oss, tilbyr vi en god prosedyre for rekruttering, samtidig som vi tilpasser innsatsen etter behov. Vi starter alltid med å snakke sammen om dine ønsker, der vi i forkant har satt oss inn i hva din bedrift tilbyr. Vi ønsker å bli bedre kjent med virksomheten, og herfra kartlegger vi målgruppen din og presiserer den ideelle kandidaten din. Dette bruker vi for å finne den rette personen, der vi er i kontinuerlig kontakt med både den og deg. Vi kvalifiserer og sender personen til deg. Selv om du utfører intervjuet selv, er vi tilgjengelige for sparring, rådgivning og oppfølging. Du er aldri alene i rekrutteringsprosessen, vi støtter deg underveis. 

Landsdekkende rekruttering innen bygg- og anleggsbransjen 

Rekruttering bør som sagt handle om å spre positive sider ved din bedrift over hele landet. Dette tiltrekker kandidatene. Vi følger samme prinsipp når vi leter etter kandidater. Selv om du befinner deg i Stavanger, er det ikke sikkert at den best kvalifiserte kandidaten også er i Stavanger. Kanskje den er i Oslo eller Bergen? Vi leter hvert fall i hele Norge etter den personen som besvarer dine ønsker best. Vår innsats for å rekruttere er landsdekkende. Vi utnytter vårt solide nettverk av kandidater, samt kontakter innad i bransjen, i hele Norge. Det er for eksempel god sjanse for å finne dyktige nyutdannede spesialister i Trondheim, fordi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har sin hovedcampus her. Uansett hvor vi rekrutterer fra, utnytter vi vår ekspertise i byggebransjen for å finne din nye kollega. 

Stol på vår ekspertise og kontakt oss i dag 

Ikke vent med rekrutteringen. Start samarbeidet med oss i Worko i dag, og få tilgang på vår verktøykasse bestående av strategisk kompetansetilførsel, bransjenettverk og støtte. Vi mener at rekruttering er en investering i egen bedrift, der de riktige kollegene er nøkkelen til vekst i selskapet. Rekruttering og suksess går hånd i hånd. 

Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor og vi tar kontakt med deg fortløpende. Du kan også selv gripe fatt i oss ved å kontakte oss direkte. Vi snakker gjerne med deg om ditt rekrutteringsbehov.