På tide å oppdatere det tradisjonelle “HR-årshjulet”

HR-årshjulet kan nok variere fra bedrift til bedrift, men felles for de fleste organisasjoner er at det i løpet av året finnes ulike fokusområder å holde orden på, for eksempel aktiviteter som gjentar seg årlig eller samtaler med medarbeidere som skal planlegges. Da kan det være fint med et hjul der du som sjef enkelt kan få oversikt over hva du bør fokusere på i den aktuelle perioden. Årshjulet gir også en indikasjon på når det eventuelt kan oppstå arbeidstopper for medarbeidere så vel som sjefer i løpet av året.

De ulike fokusområdene i årshjulet kan for eksempel dreie seg om

  1. Planlegging for året, forberedelse til lønnsøkninger og gjennomføring av medarbeidersamtaler der medarbeideren kan sette opp sine mål for året.
  2. Inspirerende opplæringer for medarbeidere, for eksempel lederskapsutvikling eller andre utviklende aktiviteter. Innled planleggingen av årets sommerferier.
  3. Støtte for ledere før lønnssamtale, planlegging og sjekkliste i forkant av disse, og gjennomføring av samtalen. I løpet av denne perioden påbegynnes gjerne også neste års budsjettarbeid.
  4. Introduksjon av nye medarbeidere og evalueringssamtale for nåværende ansatte. Her kan det også passe godt med en personalundersøkelse som kartlegger hvordan medarbeiderne har hatt det i løpet av året.

Fokusområder for HR-avdelingen i en pandemitid

Naturligvis er det også fokusområder som HR-avdelingen må passe på hele året, som å beholde medarbeidere og tiltrekke nye gjennom employer brand og ved å kontinuerlig gjennomgå rekrutteringsbehovene.

De siste månedene har det med stor sannsynlighet vært behov for å omforme eller revurdere det tradisjonelle årshjulet for å møte de nye utfordringene i forbindelse med pandemien. Kanskje har det oppstått nye behov man må ta hensyn til, som medfører at neste årshjul vil se litt annerledes ut? Uansett tror vi at det kan være en god idé å sette i gang allerede nå med å planlegge årshjulet for neste år, eller i hvert fall begynne å tenke over det.