Gjør plass til reboarding

Dine ansattes forventninger på arbeidsplassen kan ha endret seg den siste tiden. Benytt anledningen til å gi dine ansatte en ny introduksjon, en såkalt reboardingfor å sikre at de føler seg involvert og forstår hva som skal gjøres. Dette er også en sjanse til å få inn viktige forbedringsforslag og tilbakemeldinger.

Reboarding

En viktig faktor for å tilpasse seg de nye behovene blant ansatte er å ha en solid reboarding-strategi på plass. Dette innebærer å sørge for at ansatte som har vært borte fra arbeidsplassen, enten på grunn av pandemien eller av andre årsaker, føler seg trygge og inkludert når de kommer tilbake. Reboarding kan inkludere opplæring i nye prosedyrer og retningslinjer, samt å være åpen for tilbakemeldinger fra de ansatte om hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

September har blitt en måldato for mange organisasjoner for å innføre sin «nye normal» på arbeidsplassen. Enten du har valgt at teamet ditt skal jobbe fra kontoret, helt digitalt eller i et hybridalternativ, er det noen ting du bør tenke over i tillegg tekniske løsninger. Når bedriften går videre etter korona, bør du vurdere å «reboarde» hele teamet. Akkurat som da du onboardet dem som nyansatte, må du nå gi alle en ny innføring i bedriftens misjon, verdier og «why». Dette er også en mulighet til å vise at du fokuserer på medarbeiderne i teamet.

En mulighet til inspirasjon og tilpasning

En viktig faktor for å tilpasse seg de nye behovene blant ansatte er å ha en solid reboarding-strategi på plass. Dette innebærer å sørge for at ansatte som har vært borte fra arbeidsplassen, enten på grunn av pandemien eller av andre årsaker, føler seg trygge og inkludert når de kommer tilbake. Reboarding kan inkludere opplæring i nye prosedyrer og retningslinjer, samt å være åpen for tilbakemeldinger fra de ansatte om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Gjennom en vellykket reboarding-prosess kan bedrifter øke lojaliteten og engasjementet blant de ansatte, samtidig som de reduserer risikoen for turnover og tap av verdifull kompetanse.

Det siste året har arbeidsmarkedet vært både forvirrende og urolig. Noen bedrifter har hatt lettere for å gå over til det digitale enn andre. Noen jobbet til og med delvis hjemmefra allerede før pandemien. For andre var dette helt nytt. Uavhengig av arbeidsformen før pandemien har teammedlemmene dine opplevd stressfaktorer som aldri før – fra barn med hjemmeskole og omsorg for syke slektninger, til å håndtere sin egen mentale helse og ensomhet. Når vi kommer tilbake på jobb, kan du tenke på dette som en anledning for deg og teamet ditt til å møtes. Det er en sjanse til å «reboarde» og tilpasse alle rundt arbeidet igjen – ikke bare rundt den daglige driften, men også rundt bedriftskulturen, teamarbeidet og deres såkalte «hvorfor». Du har en sjanse til å virkelig inspirere folk igjen!

Hvordan et rekrutteringsbyrå som Worko kan hjelpe

Et rekrutteringsbyrå kan hjelpe bedrifter med å finne og tiltrekke seg de rette talentene, spesielt innen IT-bransjen der det er stor konkurranse om de beste kandidatene. Ved å samarbeide med et rekrutteringsbyrå kan bedrifter få tilgang til en større talentpool og spesialisert ekspertise i å finne de rette kandidatene med riktig kompetanse og erfaring. Rekrutteringsbyråer kan også hjelpe med å utvikle en reboarding-strategi og optimalisere arbeidsgivermerkevaren for å tiltrekke seg og beholde talentfulle ansatte.

Kilde: Forbes