Front-end-utvikler

Digitaliseringens fremskritt har ført til et stort underskudd på front-end-kompetanse på dagens arbeidsmarked. Det er to utfordringer som våre kunder vanligvis trenger hjelp med: å skape en tilstrømning av kandidater, og å utarbeide rett storytelling om bedriften, avdelingen og de tekniske utfordringene.

Vi er et rekrutteringsfirma som vet hvilke forutsetninger som stilles for å rekruttere front-end-utviklere i dag og i morgen.

Front-end-utviklerne som vi rekrutterer, tenker arkitektur, design, ytelse og brukervennlighet, og de kommuniserer godt med andre utviklere i teamet.

For å lykkes med rekruttering av utviklere er det nødvendig å skape interesse for de tekniske utfordringene i prosjektet, tydelig redegjøre for arbeidsmåte og hvordan samarbeidet ser ut med andre roller i teamene. Et unikt produkt og en stilig organisasjonskultur gjør at man skiller seg ut som en spennende bedrift som utviklere kan bli interessert i. Worko hjelper kunder med å skape dette gjennom storytelling om kundens bedrift, arbeidskultur og prosjekter. Utviklere kan ha sterke meninger, men samtidig har de et åpent sinn og er ubundne når det gjelder ulike typer teknologi og rammeverk. For å lykkes med rekruttering av programmerere generelt må man snakke med kandidatene på riktig nivå. Hvis vi gir dem for lite detaljer om de tekniske utfordringene, skaper vi ingen interesse, og hvis vi derimot fører dialogen for dypt, risikerer vi å komme med feil informasjon.

Våre kunder har som regel behov for flere utviklere. I tillegg til å rekruttere på kort sikt, er vår arbeidsmåte også tilpasset slik at vi kartlegger fremtidige kandidaters tilgjengelighet: når de avslutter og leverer sine pågående prosjekter. I dag er det vanlig å føle sterk lojalitet overfor teamet og prosjektet. Derfor bygger vi opp en base av kandidater, samler inn informasjon om deres tidsplaner og annen data som tilrettelegger for rekruttering i fremtiden. Virkningen ved dette er at man ansetter de best egnede kandidatene, ikke bare de som er tilgjengelige der og da.

Trenger du å rekruttere og øke tilstrømningen av kandidater?

Vi har tilgang til passive kandidater. Våre rekrutterere hjelper deg med å finne riktige forutsetninger og skaper større tilstrømning av intervjuklare kandidater kontinuerlig og over tid.

Aztek innså at kandidatene de søkte ikke var aktive arbeidssøkere

Aztek lagde en rekrutteringspipe anpasset årets tilvekstbehov. Sånn her ansetter de passive kandidater før de har begynt å søke jobb