Vanlige spørsmål og svar Vanlige spørsmål og svar

I løpet av de siste årene er det kommet til nye begreper i forbindelse med rekruttering og innen rekrutteringsbransjen. På denne siden besvarer vi de vanligste spørsmålene vi får fra kandidater og kunder

Hva er forskjellen på passive og aktive kandidater?

Kandidatene skiller seg ved at de passive kandidatene ikke aktivt søker jobbe på stillingsannonser, LinkedIn anslår at ca: 80 % er interesserte i å bytte jobb hvis de finner noe bedre.

Begreper innen rekruttering

Hvor lang tid tar en rekrutteringsprosess?

En direkterekruttering gjennom Worko tar mellom 1–2 måneder, vårt tilbud Strategisk kompetanselevering bygger på at man kontinuerlig og over tid treffer intervjuklare kandidater – vi anbefaler at man ser rekruttering som et stadig pågående arbeid som matches mot de årlige tilvekstmålene som avdelingen, bedriften eller organisasjonen har.

Prosessen

Hva er kompetanselevering?

Kompetanselevering er et bredere begrep innen rekruttering. Der rekruttering kun handler om den operasjonelle fremgangsmåten ved tilsetting, så handler kompetanseheving mer om det strategiske perspektivet. Begrepet rommer arbeidet med å tiltrekke seg, utvikle og beholde de riktige medarbeiderne, samt å bistå dem med riktig verktøy og forutsetninger for at virksomheten skal nå sine langsiktige mål.

  • Hvordan sikrer vi våre medarbeideres kompetanse om tre år?
  • Hvordan blir vi en mer attraktiv arbeidsgiver?
  • Ligger våre virksomhetsmål på linje med våre nåværende medarbeideres kompetanse?
  • Har vi tilstrekkelig stor tilflyt av kandidater til å levere til kundene våre på lang sikt?
Begreper innen rekruttering, Prosessen

Hva er proaktiv rekruttering?

Proaktiv rekruttering handler om å jobbe med sin rekruttering kontinuerlig og over tid. De aller fleste bedrifter i dag jobber reaktivt, dvs. her og nå. De mest fremgangsrike bedriftene i dag jobber like selvfølgelig proaktivt med salget sitt som med rekruteringen sin.
Se vårt tilbud: Strategisk kompetanselevering

Begreper innen rekruttering

Hva menes med rekruttering?

Rekruttering er den prosessen som gjennomføres når man tilsetter medarbeidere, konsulenter og personell. Worko kan rekruttering innen IT/Tech og byggeteknikk og jobber i Sverige og Norge.

Begreper innen rekruttering

Hvordan rekrutterer man personell?

Man ringer til Worko, så kan man slappe av og fokusere på sine kjerneoppgaver 😊. Les mer her

Prosessen

Hva er forskjellen på rekruttering og bemanning?

Bemanning er prosessen der et selskap leier ut personell til kundebedriften. En rekrutteringstjeneste er den tjenesten der kundebedriften ansetter direkte. Les mer her om hvordan Worko hjelper sine kunder med rekrutteringen.

Begreper innen rekruttering

Hva koster det å rekruttere personell?

Et vedtatt prisnivå i rekrutteringsbransjen er 2-3 månedslønner i honorar eller 15 % av årslønnen. Med Workos konsept får du kvalitet men mer kostnadseffektivt

Prosessen

Jobbar Worko bare med rekruttering i Stockholm?

Worko jobbar med rekruttering i hele Sverige og hele Norge, med to fysiske kontorer i Oslo og Stockholm. Finn ut mer her

Prosessen

Hva koster det å engasjere et rekrutteringsselskap?

En bransjestandard er mellom 2–3 årslønner, men Worko kan glede deg med at vi er effektive og derfor ligger lavere i våre priser og honorar. Les mer her

Prosessen