Employer branding – hva er det, og hvorfor er det viktig i rekruttering? 

Employer branding er en sentral del av rekruttering. Det kan oversettes til merkevarebygging på norsk. I Workos tilnærming til rekruttering mener vi at employer branding spiller en avgjørende rolle, fordi det øker synligheten til bedriften din. Merkevarebygging hos arbeidsgiver er et strategisk verktøy for å tiltrekke passive kandidater. Innen IT og bygg har mange kandidater allerede en jobb, og vi har spesialisert oss på å rekruttere fra denne passive målgruppen. Et sterktog synlig employer brand øker sjansen for at de beste kandidatene ønsker å jobbe sammen med deg. 

Hva er employer branding? 

Employer branding er merkevarebygging av arbeidsgivere. Du ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver, og employer branding innebærer å formidle styrkene ved din bedrift, samt å bygge et omdømme for at du er en trygg arbeidsgiver. Ditt omdømme som arbeidsgiver er ditt employer brand. Det er ikke nok å framstå som en god arbeidsgiver – du må kunne vise til reelle tiltak eller prosedyrer som underbygger påstanden du legger fram. Uansett om du understreker at du er en nytenkende, solid eller pålitelig arbeidsgiver, må du vise til faktiske innsatser. 

Hvilke styrker og fordeler du bør fremheve og kommunisere, varierer mellom bransje og bedrift. Hvis du ønsker å tiltrekke spesialister innen IT og bygg, kan du for eksempel understreke muligheten for faglig utvikling eller fleksible arbeidstider. 

Finn ut av hvordan du kommer i gang med employer branding. Her gir vi deg noen tips slik at du kan få fart på prosessen. 

Derfor er employer branding viktig i rekruttering 

Employer branding er et svar på nye tendenser på arbeidsmarkedet. Det har nemlig skjedd en endring på arbeidsmarkedet fra å kunne velge fritt blant jobbsøkere, til å måtte posisjonere sin arbeidsplass som attraktiv for kandidatene. Akkurat nå står kandidatene i en posisjon der de kan velge og vrake mellom arbeidsplasser og selv bestemme hvor de vil jobbe. Dette fører til nye spennende utfordringer for deg som ønsker å tiltrekke de riktige kandidatene – og spesielt hvis de er passivt arbeidssøkende, altså ikke på aktiv leting etter en jobb. 

Vi legger derfor vekt på employer branding i vår rekrutteringsprosess. Når vi rekrutterer på dine vegne, ønsker vi å presentere din bedrift som en attraktiv arbeidsplass. Dette krever at du er sikker på hva du kan tilby av goder, fordeler og unike egenskaper. Sterk employer branding øker ditt omdømme, som gjør at du står sterkere når du konkurrerer om arbeidskraft. Det skaper dessuten lojalitet blant eksisterende ansatte, og minsker sannsynligheten for at andre forlater stillingene sine eller blir kort tid i jobben. 

Fem krav til employer branding 

Oppfyll disse fem kravene for å sikre en effektiv prosess i employer branding: 

Vær unik 

Det er viktig å framstå som en unik bedrift, men innforstått at du faktisk har noen kvaliteter som gjør din bedrift unik. Det er som nevnt ikke tilstrekkelig å kun framstå som en god arbeidsgiver. Sørg for at ditt firma skiller seg ut fra konkurrentene dine når du formidler hva din bedrift gjør godt. Tenk på formålet med rekruttering og employer branding – nemlig at kandidatene velger din bedrift framfor andre. 

Vær attraktiv 

Formålet med employer branding er å tiltrekke de aller best kvalifiserte kandidatene, ettersom gode medarbeidere i mange tilfeller er nøkkelen til suksess i firmaet. Du må sørge for at arbeidsplassen er attraktiv, fordi vi rekrutterer tross alt passive arbeidssøkere, som allerede har en jobb. De forlater denne kun hvis de får et bedre tilbud. 

Vær troverdig 

Troverdighet er relatert til poenget med å være, ikke bare fremstå som en attraktiv arbeidsplass. Det er derfor viktig å kunne underbygge påstandene dine. 

Sørg for at ditt employer brand er bærekraftig 

Ditt employer brand må kunne overleve over tid. Det må være holdbart. Det er dumt å legge inn mye tid og energi på et employer brand som ikke vil bestå over tid. 

Du må kunne kommunisere ditt employer brand 

Employer branding handler om å kommunisere hva som fungerer spesielt godt i din bedrift, hvorfor din arbeidsplass er trygg, og hvorfor deres arbeidsmetoder er nytenkende eller solide. Du må derfor kunne henvise til spesifikke elementer ved din arbeidsplass, som gjør det til en bra arbeidsplass. Å kun formidle at din arbeidsplass er god, er ikke noe å bygge et employer brand på. 

Les om hva annet du er nødt til å vite om rekruttering. 

Employer branding er et strategisk verktøy

I employer branding styrker du ditt employer brand, som er hvilket inntrykk dine ansatte, kandidater eller andre har av din virksomhet. Du vedlikeholder dette ved å trekke fram de emosjonelle og rasjonelle egenskapene ved jobben eller stillingen. Emosjonelle egenskaper er for eksempel hvordan kandidaten kan utvikle seg faglig i stillingen, samt hvordan arbeidsoppgavene bidrar til dens personlige vekst. Ofte er det relatert til hvorvidt personen føler den kan bidra til noe produktivt eller noe større enn seg selv i arbeidsoppgavene. Rasjonelle egenskaper er betingelser, trygghet og øvrige goder. 

Nøkkelen ligger i et sterkt employer brand

Når vi legger fokus på employer branding, forsterker vi ditt employer brand. Har din bedrift et bra employer brand, betyr det at du har en god merkevare. Et employer brand sier noe om ditt rykte som arbeidsgiver. Er du usikker på hvordan du skal gå fram for å etablere et sterkt employer brand? Et godt tips er å starte i firmaet ditt. Spør dine medarbeidere om hva de setter pris på i firmaet, og hvilke assosiasjoner som dukker opp når de skal beskrive arbeidsmiljøet eller fordelene ved virksomheten. Jobb videre fra dette, og la dette være en del av strategien for rekrutteringen. I samarbeid med oss, er employer branding og tiltrekning av kandidater en viktig faktor i å lykkes med rekruttering og ansettelse. 

Er du fortsatt litt usikker på forskjellen mellom employer branding og employer brand? Les mer om dette, samt andre begreper innen rekruttering. 

Slik kommer du i gang med en employer branding strategi

Nedenfor får du en trinn for trinn innføring i hvordan du setter i gang med en employer branding strategi: 

  1. Analyser først omdømmeposisjonen din i dag. Har dere tidligere iverksatt tiltak? Hva har fungert godt eller mindre godt? 
  2. Definer målene for innsatsen i din employer branding. Gjør disse så spesifikke som mulig. 
  3. Gjør strategien målrettet til yrkene eller bransjen du vil nå. Skal du nå IT-spesialister eller kompetanse innen bygg og anlegg, bør du vurdere hva disse ofte prioriterer på en arbeidsplass. 
  4. Etter å ha definert målgruppen, kan du ordlegge innholdet i strategien.

Din strategi for employer branding

For å kunne ordlegge innholdet i strategien, er det lurt å snakke med dine medarbeidere. Nedenfor har du noen forslag til forskjellige tiltak du kan iverksette for å samle informasjon til strategien: 

  • Spør dine kolleger og medarbeidere om hva som gjør arbeidsplassen attraktiv og hva de setter pris på i firmaet. 
  • Spør deg selv om hva formålet til firmaet er. 
  • Hvilke tiltak bør du iverksette eller beholde for å tiltrekke nye kolleger, samt for å beholde eksisterende medarbeidere? 
  • Se på dine nåværende medarbeidere og finn noen fellesstrekk blant dem. Dette lar deg ordlegge de typiske egenskapene til dine ansatte, og ikke minst hvilke krav de har til deg som arbeidsgiver.  

Når du har definert en strategi, er det på tide å sette den i live. Du kan realisere strategien på flere måter, det viktigste er at du er aktiv og til stede på de arenaene der arbeidskraften oppholder seg. Det kan være på utdanningsinstitusjoner, hvor nyutdannet kompetanse befinner seg. Du kan også henvende deg til interesse- eller bransjeorganisasjoner eller ta i bruk målrettet sponsorering eller annonsering som et verktøy.    

Få flere tips og les om erfaringer med rekruttering på vår rekrutteringsblogg. 

Stol på vår tilnærming til rekruttering og styrk ditt employer brand

Hos oss i Worko har vi ekspertise innen rekruttering av spesialister innen IT og teknologi, samt bygg- og anleggsbransjen. I begge bransjer er spesialistene passive kandidater, som innebærer at de ikke aktivt leter etter en ny jobb. Vi vet hvordan vi rekrutterer fra denne målgruppen, og her spiller et employer brand en avgjørende rolle for å tiltrekke disse spesialistene. Les mer om vår ekspertise, og fyll inn din kontaktinformasjonen nedenfor, så tar vi kontakt med deg for å snakke om ditt rekrutteringsbehov.