Direkterekruttering 

Når dere har behov for å ansette kompetanse raskt

  • Unngå å miste tempo og kvalitet i deres leveranser og prosjekter ved hjelp av Workos tilgang til Passive kandidater
  • Finn ut hvilke kandidater som er mest interessert i å velge dere som arbeidsgiver med Workos målgruppeanalyse
  • Få ut riktig informasjon og storytelling om deres avdeling og dere som arbeidsgiver ved å henvende dere til kandidater på deres vilkår

Som rekrutterende leder i dag sitter man som regel med et bredt ansvarsområde. Rekruttering er ofte et område som forventes å løse seg, og det har det gjort – frem til for et par år siden da kandidater fremdeles var aktive arbeidssøkere. I dag er de beste tilgjengelige kandidatene passive arbeidssøkere. Det store flertallet av bedrifter forventes å vokse og skape rekrutteringsvekst, men man snakker sjelden om hvordan.

Dette skiftet gjør at det kreves andre metoder for å lykkes, for å finne de beste personene – legge til kommunikasjon, storytelling og mer presis identifikasjon av målgruppen.

Unngå å miste tempo og kvalitet i deres leveranser og prosjekter ved hjelp av Workos tilgang til passive kandidater

Et rekrutteringsbehov melder seg ofte raskt; man vinner en ny kontrakt, noen slutter eller et nytt prosjekt skal starte opp. Vi kan raskt levere personer som innfrir deres krav. Vi har tilgang til nettverk av kandidater i deres bransjer som ikke søker jobb aktivt. Siden 2011 har vi levert intervjuklare kandidater ved at vi har kartlagt tusenvis av kandidater, funnet ut hva de ønsker å gjøre, og fremfor alt når det er på tide å utføre endringen.

“Hver gang vi ansetter Worko, ansetter vi passende kandidater” – Johan Sandström, administrerende direktør Astadien

Finn ut hvilke kandidater som er interessert i å velge dere som arbeidsgivere med Workos målgruppeanalyse

Vår erfaring har vist oss at visse typer bedrifter har lettere for å rekruttere en viss type kandidater. I et samarbeid med Worko finner vi sammen ut hvilken kandidat-målgruppe som skal bearbeides. Vi har en veletablert modell for å finne frem til deres målgruppe. En nøye gjennomført målgruppeanalyse gjør at dere unngår lønnsdiskusjoner senere i rekrutteringsprosessen.