Bygg

Norge leder an mot en bærekraftig byggebransje

Verdens byer vokser dramatisk, en utvidelse som bringer med seg nye klimautfordringer. Nye bygninger bygges ved hjelp av karbonintensive materialer produsert i industriell skala. Byggeplasser bruker tunge maskiner som sluker drivstoff, og altfor mange bygninger sløser med energi. Samlet sett står byggebransjen for 39 % av verdens klimagassutslipp. Norge leder an mot en bærekraftig byggebransje, med…

April 14, 2022

Sexistisk arbeidskultur koster mye for byggebransjen

Bygg- og anleggsbransjen har et stort behov for arbeidskraft. Til tross for dette har byggeplasser lenge vært preget av ulik kjønnsfordeling og sexistisk kultur, noe som ekskluderer både kvinner og menn fra bransjen. Disse makt- og normstrukturene må låses opp for å trekke flere kvinner og unge til bransjen – og for ikke å sette…

March 10, 2022

Byggebransjen preges av psykiske lidelser

Hva er den største risikoen for byggearbeid? Svaret er vanligvis risikoen for å falle eller bli sittende fast, elektrisk støt og påkjørsel. Likevel lider flere bygningsarbeidere av psykiske lidelser enn i alle andre bransjer til sammen. For å bøte på dette må bedriftene ta et stort grep om de ansattes psykiske helse. Byggebransjen er over…

February 8, 2022

Byggebransjens 4 største rekrutteringstrender

Et nytt arbeidsmarked fører til et nytt rekrutteringslandskap, som kommer til å bevege seg i nye retninger når vi går inn i 2022. Det vi ser for oss, er et landskap preget av høy etterspørsel etter prosjektarbeid, nye arbeidsmønstre, global rekruttering og taktisk markedsføring, noe som selskaper må tilpasse seg hvis de ønsker å tiltrekke…

January 10, 2022

Teknologi og innovasjon skal trekke flere unge til byggebransjen

Det er ingen hemmelighet at byggebransjen står overfor tøffe tider. Med en gjennomsnittsalder på 42,5 år blant ansatte er det ingen tvil om at byggefirmaer vil tørste etter ny arbeidskraft de neste 20 årene. Samtidig har antall jobber økt med 50 % og antall jobber har økt med 14 % siden 2014. Hvordan dette gapet…

December 2, 2021

Forventet underskudd på faglært arbeidskraft på 100 000 personer innen 2024

Politiske beslutninger om økt boligbygging som følge av boligmangel har lagt byggebransjen under stort press de siste årene. Samtidig er det mange selskaper som rapporterer om vanskeligheter med å rekruttere folk med rett kompetanse. I denne artikkelen beskriver vi hvordan rekruttering innen bygg og anlegg har endret seg og hva dette betyr for deg som…

November 4, 2021

Rapport: Byggebransjen henger etter i digitaliseringen

Ifølge en fersk rapport henger byggebransjen etter når det gjelder digitalisering. Bygg- og anleggsbransjen må derfor gjøre store investeringer i digitalisering i fremtiden, og det vil kreve særskilt kompetanse. Sørg for at du ikke faller bak bransjekollegene dine, og jobb proaktivt med rekruttering. Byggebransjen har tradisjonelt jobbet med analoge og manuelle projekteringsmetoder, til tross for…

October 18, 2021

Hvordan bli en vinner i krigen for fremtidens kompetanse

Mange bedrifter i byggebransjen synes det er vanskelig å finne den rette kompetansen. På lang sikt risikerer det å bremse produktiviteten, tilgangen til nye forretningsmuligheter og dermed lønnsomheten og utviklingen av bedriften som helhet. Den nye generasjonen arbeidstakere vil være avgjørende for å sikre fremtidens kompetansebehov, og derfor må du som arbeidsgiver forstå hva de…

October 18, 2021

Byggebransjens vanskeligste utfordring – og hvordan du håndterer et generasjonsskifte

Worko har jobbet med rekruttering av entreprenører, kunder og konsulentselskaper og har over flere år bygget opp vårt nettverk, vår kompetanse og database. Vi har sett på nært hold hvordan kompetansemangelen har vokst. I denne artikkelen forteller vi hva som er bransjens tøffeste utfordring, og hvordan du kan vende den til din fordel. Mangel på…

September 23, 2021

Kraftig økning i oppstartsbedrifter

Ifølge UCs statistikk økte antall byggefirmaer med hele 33 prosent i første halvår 2021 sammenlignet med samme periode i 2019. Det ser ut til at byggefirmaene fremdeles er relativt lite påvirket av pandemien, og kombinert med fortsatt sterk etterspørsel etter nye boliger legger dette grunnlaget for en markant økning i byggeaktivitet i løpet av høsten.…

September 21, 2021