I 2018 bestemte West Code seg for å investere i vekst

Da dialogen ble innledet, hadde West Code samarbeidet med andre aktører.

Da West Code og Worko kom i kontakt med hverandre, hadde West Code tidligere jobbet med andre aktører i rekrutteringsbransjen. Kandidatene som tidligere ble levert av andre aktører i bransjen, hadde imidlertid ikke riktig kompetansenivå. Da Worko ble ansatt, ble det tatt en ny tilnærming til West Codes rekruttering. Workos tidligere erfaring innen IT-sikkerhet og Cyber Security-prosjekter gjorde det mulig å kartlegge kandidater, noe som under rekrutteringsprosessen viste seg å være vellykket.

For å tiltrekke seg den nødvendige kompetansen for å møte West Codes krav, ble det utviklet en storytelling om West Codes tidligere leveranser, samt bakgrunnen og kompetansen til de ansatte, som støtte under rekrutteringsprosessen. Budskapet vi ønsket å formidle til kandidatene, var muligheten for kompetanseutvikling og erfaringsutveksling som oppstår naturlig mellom de ansatte i West Code. Resultatet? En større tilstrømning av riktige kandidater til West Code. Med riktig budskap blir det lettere å finne de riktige kandidatene – og å tiltrekke seg den beste kompetansen til nettopp din arbeidsplass når du rekrutterer.

  • Kandidatbasen ble bygget – over 150 teknikere og IT/Info-sikkerhetsspesialister kartlagt, kontaktet og kvalifisert
  • 26 intervjuer og 4 ansettelser
  • Oppdragsperiode: 14 måneder 2018-2019

Kontinuitet og effektiv kommunikasjon

… West Codes bakgrunn fra forsvar og offentlighet gjorde at de hele tiden mottok henvendelser fra kunder

West Code innså at på grunn av det store antallet forespørsler fra kunder, var det nødvendig med samme kontinuitet på rekrutteringssiden. Det var behov for å gjennomføre rekrutteringsaktiviteter strategisk og tilpasset de årlige vekstmålene. Dette ble muliggjort ved hjelp av rask kommunikasjon der vi over tid evaluerte og jobbet med gjennomgang av erfaringer i prosessen.

Mye av initiativet kom fra Worko, alt skjedde på kort tid, vi klarte å finne det rette budskapet og kommunisere det til målgruppen av kandidater som hadde interesse av å jobbe i et mindre spesialistfirma. — Anders Säby, administrerende direktør West Code AB