Økt bygging, men mangel på kompetanse

Rambøll og deres byggavdeling fikk stadige henvendelser fra kunder, men manglet den nødvendige kompetansen.

I perioden mellom 2015 og frem til i dag har det vært et sterkt marked for teknologikonsulenter. Det var stor etterspørsel etter bygg- og anleggstjenester fra private og offentlige kunder ettersom boliger, næringseiendommer og industrier måtte bygges i høyt tempo for å møte samfunnets behov. Mangelen på dyktige ansatte i byggebransjen var et faktum.

Ønsket å løse problemet, men uten å behandle symptomene

Lederne visste at rekruttering risikerte å bli en flaskehals for virksomheten.

  • Kandidatpipeline med over 164 kvalifiserte konstruktører, saksbehandlere og oppdragsledere for fremtidige behov
  • 53 intervjuer og 15 jobber – så langt!
  • Kontroll over tilstrømningen av de riktige kandidatene

I stedet for å tenke rekruttering individuelt og noe som ble gjort ad-hoc, innså man behovet for å løse det virkelige problemet: for liten tilstrømning av kandidater. Ved hjelp av Workos strategiske kompetanseforsyning ble det opprettet en pipeline av kandidater som gjorde det mulig å møte intervjuklare kandidater hver måned. Arbeidet førte til et større utvalg av kandidater, flere stillinger og bedre evne til å møte kundenes forespørsler

«Vi lar Worko ta seg av tilstrømningen av kandidater mens vi fokuserer på andre ting. Det har betydd at vi alltid er ett skritt foran når vi har behov for å rekruttere.»