Bouvet samarbeider med Worko for å nå de skarpeste kandidatene

Etterspørselen etter kompetanse innen IT er stor – samtidig som de beste talentene vanligvis allerede er i gode og trygge jobber. IT-konsulentselskapet Bouvet samarbeider med Worko for å tiltrekke seg de beste kandidatene ved hjelp av proaktiv rekruttering. Les vår suksesshistorie sammen her.

– IT-kompetanse er en arbeidskraft som er svært attraktiv, og vi konkurrerer derfor med mange andre selskaper om de samme kandidatene. Worko har et stort nettverk som vi har fått tilgang til, og de har jobbet veldig systematisk for å få tak i de riktige kandidatene, sier Anne Hasselgreen, regionsleder for Bouvet i Bergen.

Bouvet er et skandinavisk IT-konsulentselskap som leier ut IT-kompetanse, som for eksempel systemutviklere, designere, prosjektledere og rådgivere. Bouvet bygger team som jobber både på ute hos kundene og på Bouvets kontor.

Anne Hasselgreen har jobbet i Bouvet siden tidlig på 2000-tallet, og hun er i dag regionsleder ved Bouvets kontor i Bergen, som har 150 ansatte. Samarbeidet mellom Bouvet i Bergen og Worko startet våren 2020. Den første kontakten ble opprettet fordi Worko allerede jobber med rekruttering for Bouvets Oslo-kontor.

– Det er et godt samarbeid, og vi har rekruttert mange kandidater gjennom Worko. Vi har funnet en god måte å jobbe sammen på, sier Anne Hasselgreen.

Kartleggingsarbeidet om hva Bouvet leter etter, som er gjort sammen med Worko, har vært en viktig del av samarbeidet, sier Anne Hasselgreen:

Portrettbilde av Anne Hasselgreen som er regionsleder for Bouvet i Bergen

– Under møter med Worko har vi kartlagt våre behov. Vi har ikke bare diskutert mye rundt kvalifikasjoner, men også vår kultur på arbeidsplassen og hvilken type personer vi i Bouvet leter etter. Det har vært viktig for oss i Bouvet å finne folk som passer inn og jobber godt i kulturen vår, noe Worko har vært lydhøre omkring, sier Anne Hasselgreen.

Å rekruttere IT-kompetanse kan være utfordrende ettersom konkurransen om talentene er så stor. Mange utviklere er derfor allerede i trygge og gode jobber, og siden arbeidsgiverne vanligvis er klare over hvor vanskelig det er å finne ny kompetanse, anstrenger de seg for å beholde de utviklerne de har klart å tiltrekke seg, for eksempel ved hjelp av gode fordeler.

– Mange er veldig lojale mot arbeidsplassen de er på. Lojalitet er en veldig god kvalitet, men utgjør også en utfordring for de som skal rekruttere. For å lykkes med å få noen til å begynne å tenke på å bytte jobb, kan vi for eksempel tilby utvikling for den enkelte. At du får jobbe med spennende teknologi, spennende oppdrag og at du kan utvikle deg og ikke bli fanget opp i uinteressante prosjekter, sier Anne Hasselgreen og fortsetter:

– Worko er flinke til å formidle disse aspektene, og til å få folk interessert i å begynne å flytte på seg. De potensielle kandidatene er ofte fornøyde der de er, men Worko er flinke til å vise hvilke muligheter Bouvet kan tilby.

Hva er Workos styrker?

– Worko har kontakt med kandidatene på en god måte. Kandidatene opplever Worko som vennlige og at de ikke maser eller insisterer. Det blir en positiv opplevelse for kandidaten, noe som er viktig for oss, avslutter Anne Hasselgreen.

– Det er et godt samarbeid, og vi har rekruttert mange kandidater gjennom Worko. Vi har funnet en god måte å samarbeide på. — Anne Hasselgreen, regionsleder for Bouvet i Bergen