Bygningsingeniør

Worko har rekruttert bygningsingeniører til noen av Nordens største samfunnsbyggere. Å få kontakt med erfarne bygningsingeniører og prosjektingeniører som er interessert i å bytte arbeidsgiver, er utfordrende. De fleste befinner seg midt i prosjekter og oppdrag som skal avsluttes en gang i fremtiden. Derfor betrakter vi sammen med våre kunder rekrutteringsbehovet ikke bare for neste stol som skal fylles. Virkningen av dette blir at man bygger opp en base av kandidater og finner ut når de mest kvalifiserte kandidatene er tilgjengelige.

Vi er et rekrutteringsbyrå som forstår fremgangsfaktorene som kreves for å rekruttere bygningsingeniører.

Vår erfaring viser at det er viktig å ta hensyn til individets lederpotensial, da bygningsingeniører er selskapets fremtidige ledere. Disse nøkkelpersonene spiller ofte en avgjørende rolle for byggeprosjektets fremgang, og de jobber på mange ulike områder. Worko går i dybden for å forstå forventninger og behov som hver kandidat har, for å se om nettopp denne personen er profilen kunden søker. Ved å gjøre rede for nåværende og fremtidig rolle kan Worko skape et nyansert bilde av rollene og forstå kandidaten og hans/hennes drømmer for fremtiden. Bare på den måten kan kunden få en kandidat som bytter jobb av riktig grunn, ikke bare på grunn av høyere lønn eller andre fordeler.

Worko leverer de skarpeste kandidatene som har forståelse for de utfordringer og muligheter som hvert prosjekt har. Ved å gi kandidatene en gjennomgang av jobbens karakter og utviklingsmuligheter leverer vi kun de riktige kandidatene. Det er viktig å ta hensyn til den potensielle bygningsingeniørens mål og drømmer, slik at det passer sammen med den aktuelle jobben. Ellers oppstår en risiko for at kandidaten bare går videre.

For å rekruttere kandidatene og levere maksimal verdi til kundeorganisasjonen tar Worko i samråd med kunden seg tid til å forstå nøyaktig hva tjenesten går ut på. Dette arbeidet gjør vi for å tiltrekke kandidatenes oppmerksomhet mot kunden før de aktivt begynner å søke etter jobb. Worko bygger opp og vedlikeholder derfor en rekrutteringsbase hvor hver kontakt er varemerkebyggende og minner kandidaten om at kundens bedrift utgjør en interessant arbeidsgiver.

Asplan Viak ville nå ut til senior kompetanse

Målet som sattes opp var å øke antall intervjuer for å unngå å takke nei til kunder.

 

Les videre her.

På jakt etter unik kompetanse?

Vi har tilgang til passive kandidater. Våre rekrutterere hjelper deg med å finne riktige forutsetninger og skaper større tilstrømning av intervjuklare kandidater kontinuerlig og over tid.