Bransjekunnskap som gjør en forskjell

Vi samarbeider med virksomheter I alle bransjer med høy konkurranse passive kandidater, og våre spesialistomtåder er IT, bygg og industri, vi har bransjekunnskap som gjør en forskjell. Vår arbeidsmetode grunner I at proaktivitet og data kan håndtere de utfordringene som våre kunder ofte støter på og forstår at alle bransjer kjemper med sine egne hindre.

IT og Tech

Flere bedrifter forsøker fortsatt å løse utfordringene sine koblet til rekruttering av systemutviklere, arkitekter, data engineers, de-ops eller IT-sikkerhet reaktivt og kortsiktig. Dataene I vår plattform viser tudelig at ved kontakt med 100 kandidater innen IT, er 4,1 tilgjengelige I innestående måned – passive kandidater er ikke alltid tilgjengelige. Våre kunder ser veridien I å jobbe langsiktig og proaktivt for å ha riktige kandidater tilgjengelige når behovet oppstår – dette fører til at du kan ansette flere og bedre kandidater, samt minimerer stresset hos rekrutterende sjefer.

Samfunnsbygging

Konkurransen om talentene innenfor byggbransjen har økt kraftig de siste årene – store infrastruktursatsninger, utvikling av nye statsdeler, det grønne skiftet og for få utdanningsplasser har skapt en perfekt storm innenfor anleggsbransjen. De ettertraktede kandidatene som er passive, vet markedsverdien sin og utfordringene som finnes I Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og resten av Norge.

Andre Bransjer

Våre oppdragsgivere fins I de fleste ingeniørsbransjer. Vi hjelper kunder innenfor industri- og energisektoren, regnskap- og management cosnulting, automasjon, rør- og produksjonsanleggsteknikk, samt medtech og pharma. Takket være vår arbeidsmetode og vårt nettverk starter vi aldri på null. Vår erfarenhet hjälper er att skräddarsy budskapet om er som arbetsgivare till precis de kandidater som ni är ute efter. Med riktig budskap bearbeider vi kandidater I din unike pipeline og tilføyer data om tilgjengelighet og preferanser for at du skal kunne ansette flere og bedre kandidater.