Rekruttering innen IT/Teknologi – Krigen om talentene er over. Talentene vant

Konkurransen om kandidatene øker i takt med digitaliseringen. Dette medfører at kandidatene blir mer og mer bevisste på hvilke muligheter som finnes, de forstår sin verdi og stiller andre krav til sine arbeidsgivere og ansettelsesformer. Dessuten er de passivt arbeidssøkende. De kan tenke seg å bytte – men bare hvis de finner noe bedre.

Vi jobber med roller innen utvikling, arkitektur, infrastruktur, prosjektledelse, krav og test

Innen IT/Teknologi er det så hard konkurranse om menneskelig kapital at det ikke finnes noen aktivt arbeidssøkende kandidater – de sitter allerede med ansettelser og oppdrag. 82 % av kandidatene innenfor IT ute på markedet kan derimot tenke seg å gå videre i karrieren dersom de finner noe som er bedre. Worko har tilgang til passive kandidater som dere ved hjelp av oss kan nå ut til før de har begynt å søke jobb.

Våre kunders største utfordring handler om å skape tilstrømning av passivt arbeidssøkende personer som kan tenke seg å bytte jobb forutsatt at de finner noe bedre.

Nye metoder for å oppnå fremgang

Når våre kunder møter de nye utfordringene, stilles det krav til andre metoder, prosesser og en fornyet tenkemåte. Det gjelder å være proaktiv og betrakte rekruttering på årsbasis i stedet for stykkevis. Kandidater bytter bare jobb når timingen er riktig. Derfor jobber våre mest fremgangsrike kunder med rekruttering kontinuerlig og fortløpende.

Tilstrømningen av kandidater skal være tilpasset årets totale rekrutteringsbehov. Har dere hatt en tilstrømning av riktige kandidater de siste tre månedene som møter deres samlede rekrutteringsbehov for dette året? Vi hjelper våre kunder med å skape forutsetningene som kreves for å oppnå fremgang.

Vi jobber med entreprenører, bestillere og konsulentfirmaer. Vi har bygd opp vårt nettverk, vår kompetanse og vår database over flere år. Se eksempel for å se hvordan vi arbeider rolletilpasset med ulike typer rekruttering.

«Vi har ansatt hver gang vi har brukt Worko.”
Morten Strand, Adm. dir, Aztek

Aztek innså at kandidatene de søkte ikke var aktive arbeidssøkere

Aztek lagde en rekrutteringspipe anpasset årets tilvekstbehov. Sånn her ansetter de passive kandidater før de har begynt å søke jobb