Rekrutteringen i bransjen har vært påvirket av store infrastrukturprosjekter og en sterk eiendomsbransje

Konkurransen om kandidatene har økt i takt med økt aktivitet innen infrastruktur og byggebransjen. Dette medfører at kandidatene blir mer og mer bevisste på hvilke muligheter som finnes, de forstår sin verdi og stiller andre krav til sine arbeidsgivere og ansettelsesformer. Dessuten er de passivt arbeidssøkende. De kan tenke seg å bytte – men bare hvis de finner noe bedre.

Vi jobber med rollene plassjef, prosjekteringsleder, bygningsplanlegger, anbudsingeniør, prosjektledelse

Innenfor byggebransjen er det så hard konkurranse om menneskelig kapital at det ikke finnes noen aktivt arbeidssøkende kandidater – de er allerede opptatt i stillinger og prosjekter. 78 % av kandidatene innen bygg ute på markedet kan derimot tenke seg å gå videre i karrieren dersom de finner noe som er bedre. Worko har tilgang til passive kandidater som dere ved hjelp av oss kan nå ut til før de har begynt å søke jobb.

Våre kunders største utfordring handler om å skape tilstrømning av passivt arbeidssøkende personer.

Nye forutsetninger for å oppnå fremgang

Når våre kunder møter de nye utfordringene, stilles det krav til andre metoder, prosesser og en fornyet tenkemåte. Det gjelder å være proaktiv og betrakte rekruttering på årsbasis i stedet for stykkevis. Kandidater bytter bare jobb når timingen er riktig. Derfor jobber våre mest fremgangsrike kunder med rekruttering kontinuerlig og fortløpende.

Tilstrømningen av kandidater skal være tilpasset årets totale rekrutteringsbehov. Har dere hatt en tilstrømning av riktige kandidater de siste tre månedene som møter deres samlede rekrutteringsbehov for dette året? Vi hjelper våre kunder med å skape forutsetningene som kreves for å oppnå fremgang.

Vi jobber med entreprenører, bestillere og konsulentfirmaer. Vi har bygd opp vårt nettverk, vår kompetanse og vår database over flere år. Se eksempel for å se hvordan vi arbeider rolletilpasset med ulike typer rekruttering.

«Hver gang vi jobber med Worko, så ansetter vi dyktige kandidater»
Runar Strømsvåg, Department manager, Asplan Viak