Vi setter oss inn i utfordringene for nettopp din bransje

Worko har lang erfaring fra mange ulike bransjer. Vår erfaring bidrar til en forståelse for nettopp deres utfordringer.

Bli kontakteteller ring oss direkte08 598 514 00
Samhällsbyggad

Byggeteknikk

Vi har lang erfaring med rekruttering innen byggeteknikk. Blant våre kunder kan nevnes tekniske konsulenter, entreprenører og bestillere

It/tech

IT/Tech

Vi kan rekruttering innen IT og teknologi. Vi rekrutterer for produktselskaper, konsulentfirmaer og IT-avdelinger

Låt oss ringa upp dig

Øvrige bransjer

Vi jobber innenfor flere andre bransjer. Vi har spesialisert oss innen bransjer hvor det finnes passive arbeidssøkere

Vi har bransjekunnskap som skaper en forskjell

Vi henvender oss alltid til kandidater på deres arena og vilkår. Å formidle det rette budskapet – om rolle, deres bedrift, kultur og avdeling – er direkte avgjørende for at kandidater skal ha dere på sin radar som potensiell arbeidsgiver. Dette krever erfaring og kunnskap. Derfor jobber vi innenfor de bransjene vi kjenner.

Les mer om hvilke bransjer vi har spesialisert oss innen.