Vi setter oss inn i utfordringene for nettopp din bransje

Vi er eksperter på rekruttering innen bygg- og anleggsbransjen, her våre kunder blant annet er tekniske rådgivere, entreprenører og byggherrer, og IT/Tech, hvor vi blant annet rekrutterer til produktselskaper, konsulentselskaper og IT-avdelinger. Vi har også spesialisert oss på andre bransjer hvor en stor andel av kompetansen består av passive arbeidssøkere, som for eksempel innen elektroteknisk industri.

La oss ringe deg eller nå oss direkte på +4741306223

En mann i oransje vest og hjelm som står foran en vindturbin

Byggeteknikk

Vi har lang erfaring med rekruttering innen byggeteknikk. Blant våre kunder kan nevnes tekniske konsulenter, entreprenører og bestillere

En dame som bruker en bærbar PC på et bord

IT og Tech

Vi kan rekruttering innen IT og teknologi. Vi rekrutterer for produktselskaper, konsulentfirmaer og IT-avdelinger

To damer som sitter på en sofa og smiler mens de ler sammen

Øvrige bransjer

Vi jobber innenfor flere andre bransjer. Vi har spesialisert oss innen bransjer hvor det finnes passive arbeidssøkere

Vi har bransjekunnskap som skaper en forskjell

Vi henvender oss alltid til kandidater på deres arena og vilkår. Å formidle det rette budskapet – om rolle, deres bedrift, kultur og avdeling – er direkte avgjørende for at kandidater skal ha dere på sin radar som potensiell arbeidsgiver. Dette krever erfaring og kunnskap. Derfor jobber vi innenfor de bransjene vi kjenner.