Backend-utvikler

Fremgangen i digitaliseringen har ført til et stort underskudd på back-end-ferdigheter i dagens arbeidsmarked. Det er to utfordringer som kundene våre vanligvis trenger hjelp til: skape tilstrømning av kandidater og utvikle riktig historiefortelling om selskapet, avdelingen og de tekniske utfordringene.

Vi er et rekrutteringsselskap som kjenner forutsetningene for å rekruttere back-end-utviklere i dag og i morgen

Back-end-utviklerne vi rekrutterer, har en klar problemløsende profil, de tenker på arkitektur, skalerbarhet, ytelse og vedlikeholdsevne.

For å lykkes med å rekruttere utviklere er det nødvendig å skape interesse for de tekniske utfordringene i prosjektet, tydelig forklare arbeidsmetodene og hvordan samarbeidet ser ut med andre roller som front-end utviklere. Et unikt produkt og en engasjerende organisasjonskultur gjør at man skiller seg ut som et spennende selskap som utviklere kan være interessert i.

Worko hjelper kundene med å skape dette ved å fortelle historier om kundens selskap, arbeidskultur og prosjekter.

Utviklere kan ha sterke meninger, men samtidig har de et åpent sinn og er uavhengige når det gjelder forskjellige teknologier og rammer. For å lykkes med å rekruttere programmerere generelt, er det nødvendig å snakke med kandidatene på riktig nivå. Hvis vi gir for lite detaljer om de tekniske utfordringene, skapes ingen interesse, og hvis vi tar dialogen for dypt, er det en risiko for at vi kommer med feil informasjon.

Kundene våre trenger vanligvis flere utviklere. Vår arbeidsmåte er tilpasset i tillegg til rekruttering på kort sikt også for å kartlegge fremtidige kandidaters fremtidige tilgjengelighet når de fullfører sine pågående leveranser og prosjekter. I dag er det en stor lojalitet til teamet og prosjektet. Derfor bygger vi en pipeline av kandidater og samler informasjon om tidsplanene deres og andre data som gjør det lettere for deg å rekruttere i fremtiden. Dermed lykkes man i å ansette de mest egnede kandidatene, ikke bare de som er tilgjengelige for øyeblikket.