Anbudsingeniør

Anbudsingeniører bytter sjelden arbeidsgiver. De er utrolig lojale mot lederne og direktørene som de har jobbet med. Dessuten er anbudsingeniører, i motsetning til andre i byggebransjen, ikke like prosjektorienterte. Det kan derfor være vanskelig å overtale en kvalifisert anbudsingeniør til å bytte arbeidsgiver.

Vi er et rekrutteringsbyrå med spesielle metoder for å lykkes med rekruttering av anbudskompetanse

For å lykkes med å rekruttere denne rollen er tid den viktigste ressursen. Anbudsingeniører er analytiske i sin natur, de bestemmer seg ikke for å bytte jobb over natten. Dessuten er det ofte en strategisk beslutning om å øke omsetningen eller mengden, skape tid for andre arbeidsoppgaver for administrerende direktør eller arbeidssjefen som ligger til grunn for at det oppstår et rekrutteringsbehov. Når denne beslutningen fattes, skal det allerede finnes kandidater som har dere på sin radar – slik får dere raskt maksimal effekt av beslutningen.

Worko presenterer kundens prosjekt til dyktige anbudsingeniører, og ved å ha kontinuerlig kontakt med et stort antall av disse vet vi også når det blir aktuelt med et bytte. Ved å finne unike vinkler i rollen til hver kunde kan vi motivere anbudsingeniører til å bytte arbeidsgiver. Disse vinklene er ikke alltid helt åpenbare, men hvis vi graver litt under overflaten, så finner vi ut hvilke forskjeller knyttet til metoder og arbeidsmåte akkurat deres anbudsingeniørrolle har. Dette proaktive arbeidet og kartleggingen av potensielle kandidater er grunnen til at våre kunder blir fornøyde hver gang de rekrutterer gjennom oss.

Asplan Viak ville nå ut til senior kompetanse

Målet som sattes opp var å øke antall intervjuer for å unngå å takke nei til kunder.

 

Les videre her.

På jakt etter unik kompetanse?

Vi har tilgang til passive kandidater. Våre rekrutterere hjelper deg med å finne riktige forutsetninger og skaper større tilstrømning av intervjuklare kandidater kontinuerlig og over tid.