9 rekrutteringstrender å følge med på

Superjobber, datadrevet rekruttering og mer fokus på mangfold. Dette er noen av rekrutteringstrendene vi bør følge med på fremover, ifølge en trendundersøkelse utarbeidet av bemannings- og rekrutteringsselskapet TNG for 2021.

Lookism – utseendefiksert rekruttering

I tråd med pandemien har rekrutteringen i mange tilfeller gått fra fysisk til online. Dessverre kan dette føre til noen nye uønskede tendenser i enkelte rekrutteringsprosesser – for eksempel utseendefiksering. Studier har vist at kandidater i større grad blir valgt bort på grunn av utseendet enn før, i takt med at jobbintervjuer har blitt digitale. Dette gjør at kandidaten ofte bare får et videomøte for å vise hvem de er, i motsetning til et fysisk møte der de kan gi et bedre helhetsbilde av seg selv. 

Klasse – skal ikke undervurderes

Kanskje ikke en «ny trend», men fortsatt svært aktuelt. Vi lever tross alt fortsatt i et klassesamfunn, og ifølge ny forskning forekommer fremdeles diskriminering basert på klassetilhørighet eller sosioøkonomisk bakgrunn. Dette kan bli smertefullt tydelig i rekrutteringsprosesser. 

Hybridarbeid i stedet for fjernarbeid? 

Det velkjente kontormiljøet er erstattet av hjemmekontoret, som unektelig har hatt både fordeler og ulemper. Spørsmålet er hva som vil skje når pandemien er over – og hvordan selskaper vil tilpasse seg den «nye normalen». Kanskje vi i fremtiden vil se mer av en slags blanding i form av hybridarbeid der fjernarbeid kombineres med kontorarbeid?

Mangfold som forretningsstrategi

I lang tid har HR-ledere hatt mangfold høyt oppe på agendaen. I dag blir mangfold enda høyere prioritert og er oftere å finne på dagsordenen til lederteam og administrerende direktører. Dette er en åpenbar del av selskapenes forretningsstrategier av den naturlige grunn at det har blitt bevist gang på gang at fordomsfri rekruttering fører til høyere lønnsomhet og mer fornøyde kunder. 

Fremtidens ledere: Bias Interruptors

For at en organisasjon skal føle seg gjestfri og inkluderende, er det viktig at mangfoldsarbeidet gjennomsyrer hele organisasjonen opp til ledelsesnivå. Dette spørsmålet blir stadig høyere prioritert av talentene, av naturlige grunner. Hvis lederen opptrer fordomsfullt og ikke-inkluderende, er det en risiko for at talentfulle ansatte vil slutte. Bias-interrupters kjennetegner derfor fremtidens ledere. 

Supplier Diversity

Mangfold finner også veien inn i innkjøpsavdelingene til selskaper. I tillegg til å ta hensyn til pris, kvalitet og miljø ved kjøp, begynner også mangfoldet å komme i fokus. For eksempel stilles det høyere krav til hvor godt leverandører – og deres underleverandører – jobber med mangfolds- og inkluderingsspørsmål. Faktisk kan dette være en dealbreaker for en potensiell kandidat.

Open CSR Hiring – sosialt bærekraftig rekruttering

En av årets trender er Open CSR Hiring. Det handler om å gjennomføre en ansvarlig rekruttering som øker mulighetene for personer som for tiden står utenfor arbeidsmarkedet og har problemer med å finne jobb.

Superjobber er «the new black»

Under pandemien har digitaliseringen av mange selskaper gått i rekordfart. Det betyr også at det stilles nye krav og at det er behov for nye typer kompetanse i selskapene. Superjobbene er de nye yrkesrollene som formes som følge av disse raske digitale endringene og utviklingene som selskaper har gjennomgått under pandemien. 

Datadrevet rekruttering

Ved å samle inn og analysere data og brukeratferd får vi innsikt. Et sterkt omdiskutert tema er om selskaper bruker data riktig, eller rettere sagt om de fullt ut forstår fordelene og potensialet knyttet til sine data. Arbeidsgiveren som tar vare på mulighetene, har mye å vinne – fra bedre ansettelsesbeslutninger til fantastiske kandidatopplevelser.