5 trinn for å dempe virkningen av inflasjonen i byggebransjen

Byggebransjen er allerede kjent med dramatiske økninger i byggevarekostnadene, på grunn av problemer i leverandørkjeden, økt etterspørsel og nå inflasjon. De står også overfor høye lønnskostnader på grunn av langvarig mangel på arbeidskraft som ikke har noen ende i sikte.

Inflasjonen vil utvilsomt forverre begge disse problemene. Inflasjonen påvirker også andre byggeforhold, som drivstoff, utstyr og teknologi. Produsenter av anleggsmaskiner har allerede begynt å øke prisene. Caterpillar uttalte at de kan komme til å øke prisene for andre gang på grunn av inflasjon og produksjonsforsinkelser i fjerde kvartal 2021.

Fra og med september 2021 hadde Produsentprisindeksen (PPI) for innsatsmaterialer økt 15 %-18 % hittil i år. Det er en økning på 23 % siden starten av pandemien i mars 2020. Selv om prisene for innsatsmaterialer for bygg og anlegg har økt drastisk.

5 trinn for å dempe virkningen av inflasjonen

Med forventning om at inflasjonen vil redusere overskudd med så store beløp, bør byggeselskapene treffe flere tiltak for å dempe virkningene av inflasjonen.

1. Effektiviser tidsplaner

Hvis du har et kommende prosjekt, må du være proaktiv i rekrutteringen og samle de stillingene du trenger. Ta kontakt med arkitekter, ingeniører, underleverandører og leverandører og få på plass planen så snart som mulig. Prosjektstyringsprogramvare kan hjelpe deg med å kommunisere med prosjektpartnere, dele og endre informasjon i sanntid og lagre all nødvendig prosjektdokumentasjon. Det vil gjøre det lettere å få alt på plass.

Sikre varene du trenger fra leverandører og prøv å stabilisere prisene. Kjøp det du kan; det kan være billigere å lagre enn å betale de økte kostnadene for byggevarer måneder frem i tid. Begynn deretter å bygge så snart som mulig.

2. Juster tilbud

Slik det ser ut nå, stopper kostnadene ved inflasjonen i byggebransjen og overføres ikke til kunden. Gjør det du kan for å gjøre mer nøyaktige estimater når du setter opp et tilbud.

I et inflasjonsmiljø bør du bruke forventet pris på materialer og tjenester når prosjektet begynner – ikke når tilbudet utarbeides. Informer den potensielle kunden om at prosjekter basert på mer nøyaktige tilbud har mindre sjanse for å overskride budsjettet og tidsplanen.

Ifølge AGC begynte prisen på byggematerialer og -tjenester å øke i mai 2020 og lå på omtrent 10 % i siste halvdel av året. I mai 2021 økte tallet med mer enn 25 %, hvor det holdt seg til slutten av 2021. Tilbudsprisene begynte ikke å stige før tidlig i 2021 og har bare steget med 10 %.

3. Endre budsjetter

Uke for uke må prosjektkostnader og estimerte kostnader gjennomgås for å sikre at prosjektet er innenfor budsjettets rammer. Justeringer må gjøres så snart et problem eller potensielt problem blir påpekt.

Sett opp budsjett i større buffere for kostnadsoverskridelser. I dette miljøet oppfordrer Project Management Advisors (PMA) eiere og utviklere til å overveie eskaleringsberedskap på 10 % til 15 % per år.

4. Utforsk alternative eller ukonvensjonelle materialer

Resultatene av inflasjonen føles ikke ensartede; noen materialer øker mer i pris enn andre. Alternative eller ukonvensjonelle materialer gir en mulighet til å gi samme produkt og samtidig finne billigere materialer.

For eksempel kan bruk av prefabrikkerte veggpaneler og rammesystemer i trerammede prosjekter begrense materialavfall. Og det finnes alternativer til betong som kan kjøpes til en lavere pris sammenlignet med ferdigblandet betong, som trebetong, askebetong og hampbetong.

5. Implementer Lean Construction

Til slutt implementerer du tynnere byggemetoder for å holde byggekostnadene nede. En byggherre med en lean approach spesialiserer seg på å optimalisere prosjekter for effektivitet og redusere avfall i alle faser av byggearbeidet. Studier viser at 57 % av byggekostnadene tilsvarer avfall.

Noen deler av lean construction bruker pull-planlegging i stedet for lineær planlegging. En lineær planleggingsprosess justerer tidsrammer bare når det oppstår problemer. Pull-planlegging innebærer å opprette en tidsfrist og arbeide ut fra den for å identifisere viktige milepæler og potensielle hindre frem til denne sluttdatoen.

Worko jobber for å hjelpe byggebransjen med å effektivisere prosjektene sine ved å ha riktig personale på plass til rett tid. Les mer her om hvordan vi hjelper deg med å rekruttere proaktivt i bygg og anlegg.