5 av 10 IT-spesialister slår alarm om mangel på kompetanse i fremtiden

Til tross for at IT-bransjen stadig blir nevnt som en av de heteste bransjene for fremtiden, er det mange fagfolk som mangler muligheten til å utvikle seg. Livslang læring er svært ettertraktet på dagens arbeidsmarked, og bedrifter som ikke innser viktigheten av å tilby kompetanseutvikling, risikerer å ikke tiltrekke seg kandidater.

Kompetanseutvikling i IT-bransjen

I et konkurransepreget arbeidsmarked øker kravene til kompetanseutvikling, og i mange tilfeller er dette en avgjørende faktor for å holde tritt med dagens raske utvikling og forbli interessant på arbeidsmarkedet. Ifølge World Economic Forum trenger vi i gjennomsnitt 4-5 timer i uken på å takle endringene digitaliseringen medfører. Både arbeidstakeren og arbeidsgiveren har dermed mye å tjene på å holde arbeidstakernes kunnskap relevant og oppdatert. Å gi de rette betingelsene for kompetanseutvikling er avgjørende for de arbeidsgiverne som ønsker å tiltrekke seg rett kompetanse.

Ifølge en undersøkelse fra Wise der IT-spesialister og ledere innen IT ble konsultert, mangler hver fjerde IT-spesialist muligheten til kompetanseutvikling på sin nåværende arbeidsplass. En av fem mener at kompetanseutviklingsmulighetene ikke er gode nok til å dekke fremtidens behov. Det er med andre ord mye for bransjen å ta tak i her, for ikke å risikere å komme på etterskudd i konkurransedyktigheten, noe som på lengre sikt vil gjøre bedriftene mindre lønnsomme.

Fem trinn for å øke kompetanseutviklingen i bedriften din

  1. Skap en kultur og ledelse som muliggjør og inspirerer til daglig læring og utvikling, og utform en strategi for å legge til rette for og styrke læringen til dine ansatte på lang sikt.
  2. Før opp dine ansattes nåværende kompetanse – både opplæring og arbeidserfaring. Kanskje er det skjult kompetanse blant dine ansatte som kan videreutvikles? Ved å gjøre dette kan du også kartlegge områder der det er mangel på kompetanse.
  3. Spør dine ansatte hvilken kompetanse de er personlig interessert i å utvikle. Er det kurs de kan ta som kan gjøre arbeidet mer effektivt?
  4. Lag en plan for hvordan kompetanseutviklingen skal gjennomføres. Sørg for at arbeidstakeren får tid og mulighet til læring, og sett opp en rimelig tidsplan sammen for hvor lang tid det forventes å ta.
  5. Til slutt, sett av tid til å reflektere over hva den ansatte har lært og hva som vil være neste trinn. Kanskje den ansattes nye kunnskaper kan komme resten av arbeidsplassen til gode? Dette kan for eksempel gjøres ved å la de ansatte fortelle de andre om det de har lært, og dermed videreformidle kunnskapen.

Gode utviklingsmuligheter er avgjørende for å tiltrekke seg de beste talentene. Viktigheten av å tilby et bærekraftig arbeidsliv og utviklingsmuligheter er noe mange bedrifter forstår. Samtidig er det mange bedrifter som ikke klarer å formidle disse delene under rekrutteringsprosessen og under intervjuene med kandidatene. Da er det en risiko for at kandidatene mister interessen for deg og arbeidsplassen din. Worko tilbyr støtte gjennom hele rekrutteringsprosessen.